De ban op vrijwillige dierenartshulp in Griekenland is opgeheven!

Fantastisch nieuws: de ban op hulp van buitenlandse dierenartsen in Griekenland is opgeheven dankzij de wettelijke wijziging no 63/2013. De State Legal Council van Griekenland heeft bepaald dat vrijwilligerswerk niet tot een economische activiteit kan worden gerekend, waar kennis van de Griekse taal voor nodig is om de werkzaamheden uit te voeren zoals voorheen wel…

Super actie voor de Spaanse Galgo van DutchGalgoSupport

DutchGalgoLobby wil met behulp van billboards in Spanje de publieke opinie in Spanje positief beïnvloeden. Ze willen deze zomer in Spanje een tweede billboard plaatsen, maar daarvoor moeten ze eerst geld binnenhalen. De helft van de kosten voor 1 jaar wordt betaald uit de reeds ontvangen donaties en giften, maar de andere helft €1000,— wordt…

Onderteken de verklaring tegen het doden van zwerfdieren tijdens de organisatie van grote sportevenementen!

Speciaal voor Wereld Zwerfdierendag heeft ISAT een gemeenschappelijke verklaring opgesteld tegen het doden van zwerfdieren tijdens de voorbereidingen van grote sportevenementen Elke keer wanneer er internationale sport evenementen worden georganiseerd in landen met grote zwerfdier populaties worden deze dieren op grote schaal en op afschuwelijke wijze afgeslacht. Afmaken van zwerfdieren is in het geheel geen…