In Nederland zijn er geen zwerfhonden meer te zien in het straatbeeld. Helaas zijn er nog wel vele zwerfkatten. En helaas gebeuren er zelfs in Nederland veel nare dingen met zwerfkatten. Op sommige plekken worden ze bejaagd door jagers, ze worden vergiftigd en op andere nare manieren gedood. Het afmaken van zwerfdieren leidt echter niet tot oplossing van het probleem. Uit menig onderzoek is gebleken dat op plekken waar men katten heeft afgemaakt na een korte tijd weer allerlei andere katten in de plaats zijn gekomen. Dat heeft te maken met de draagkracht van een gebied. In een gebied is voor een bepaald aantal dieren voedsel, water en onderdak te vinden. Haal je dieren weg dan zal er vanzelf aanwas van andere dieren komen doordat katten uit de omgeving er naartoe gaan of dat er meer kittens blijven leven.

Wat wel helpt om het aantal katten structureel te verminderen is het neutraliseren (castreren/steriliseren) van de dieren en ze daarna weer terug te plaatsen in het gebied waar ze gevangen zijn. Hun aantal zal dan op een natuurlijke manier minder worden.

Wat er tegelijkertijd moet gebeuren is dat de huiskatten die buiten kunnen komen zoveel mogelijk geneutraliseerd worden. Hierdoor komen er geen ongewenste nesten bij en dat scheelt een boel kattenoverlast en kattenleed.