Wij overwegen een dier via een zwerfdierenstichting te adopteren. Hoe pak ik dat aan?

Wat goed dat u overweegt een zwerfdier te adopteren. Weet dat we in Nederland ook zwerfdieren hebben, met name katten. U kunt dus wellicht eerst oriënteren op het adopteren van een zwerfdier uit Nederland. Mocht u toch een zwerfdier uit het buitenland willen adopteren, zoek dan een betrouwbare stichting die u hierbij kan helpen.

 

Kunt u mij informeren over de betrouwbaarheid van een stichting?

Stray Animal Foundation Platform is geen keurmerk en wij controleren dus niet of stichtingen volgens de regels werken. We kunnen u wel informeren waarop u moet letten om zelf te beoordelen of een stichting op een goede manier werkt.

 • Is de stichting is een ANBI organisatie? Deze organisaties moeten aan bepaalde voorwaarden
 • Een financieel overzicht van een stichting laat zien hoe ze hun geld besteden. Daarop kunt u zien of ze hun geld wel echt aan het gestelde doel besteden. Een financieel overzicht staat op een website of kunt u aanvragen bij een stichting.
 • Kijk naar het doel van de stichting. Heeft de stichting tot doel het leveren van diensten die het verbeteren van het welzijn van de dieren beoogt?
 • Wanneer een stichting dieren opvangt en plaatst bij anderen heeft de stichting een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). De beheerder van deze opvang heeft dan een bewijs van vakbekwaamheid.
 • Heeft de stichting een handelserkenning (Regeling handel levende dieren en levende producten, artikel 2.28)? Houdt de stichting een inslagregister en uitslagregister bij waarin de eindbestemming voor elke dier aangetoond kan worden?
 • Buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie moeten worden geneutraliseerd met uitzondering van hele jonge dieren en dieren op leeftijd.
 • Honden en katten die geïmporteerd worden, moeten worden aangemeld in het handelscontrolesysteem TRACES. Daarbij gelden de volgende voorwaarden voor adoptie:
  • De dieren hebben een Europees dierenpaspoort
  • De dieren zijn gechipt
  • De dieren hebben een geldige rabiësinenting
  • Honden zijn ingeënt tegen de ziekte van Carré (hondenziekte)
  • Er is een gezondheidscertificaat bij de dieren aanwezig. Er geldt een verplichte bewaartermijn van 3 jaar voor dit certificaat.
 • Alle buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie moeten zijn ontwormd en behandeld tegen teken en vlooien.
 • De stichting emigreert geen pups die jonger zijn dan 15 weken (i.v.m. leeftijd van de eerste rabiësvaccinatie en drie weken inwerktijd rabiësvaccin).
 • Transport en invoer gebeurt volgens de richtlijnen van het ministerie van Voedsel- en Warenautoriteit.
 • De stichting hanteert nazorg nadat de dieren geadopteerd zijn en verzorgt eventuele herplaatsing binnen de stichting, zodat het dier niet in een Nederlands asiel terecht komt.
 • Voor honden en katten die geëmigreerd worden vanuit niet-Europese landen gelden aangepaste regels. Een stichting moet werken volgens de voor dat land geldende regels.
 • Sommige stichtingen werken met pleeggezinnen voordat ze een dier plaatsen. Anderen plaatsten een dier direct uit het buitenland bij de adoptant. Wij raden altijd aan om een dier te nemen dat vooraf bezocht kan worden, zodat gekeken kan worden of er een klik is en of het dier qua energieniveau past bij het nieuwe gezin. Je gaat immers een gezinslid toevoegen aan je familie en het is verstandig om eerst kennis te maken.

U kunt informatie inwinnen via internet en natuurlijk door in gesprek te gaan met de stichting. Houd er rekening mee dat er sowieso vaak gemengde verhalen te lezen zijn over stichtingen. In de dierenwereld gaat het er vaak geëmotioneerd aan toe. Bedenk ook dat niet alle stichtingen die niet volgens deze richtlijnen werken kwaadwillend zijn.

Ik heb twijfels over een zwerfdierenstichting. Wat moet ik doen?

Stray Animal Foundation Platform is geen keurmerk en wij controleren dus niet of stichtingen volgens de regels werken. We kunnen u informeren waarop u moet letten om zelf te beoordelen of een stichting op een goede manier werkt.