Wat doet Stray-AFP

Stray-AFP komt op voor de belangen van zwerfkatten en zwerfhonden wereldwijd. Wij strijden voor een wereld waarin zwerfdieren eerlijk worden behandeld. Wij maken ons sterk voor samenwerkingsverbanden tussen zwerfdierenorganisaties en zorgen ervoor dat kennis over alle aspecten met elkaar wordt gedeeld. Daarnaast ondersteunen wij zwerfdierenorganisaties en anderen die te maken hebben met immigratie en adoptie. Wij faciliteren het onderling contact tussen zwerfdierenorganisaties o.a. middels het organiseren van evenementen en bijeenkomsten.

Onze doelstelling

Het doel van Stray Animal Foundation Platform is faciliteiten aan organisaties en stichtingen beschikbaar stellen, het uitwisselen en delen van informatie, verbinden, netwerken en samenwerken, om met elkaar het gemeenschappelijke doel te bereiken: het verlichten van het lot van zwerfdieren en een bijdrage leveren aan de oplossingen voor het zwerfdier probleem. Daarnaast onderschrijft Stray-AFP het belang van een aanbod van mentaal en fysiek gezonde honden door Nederlandse zwerfdierstichtingen waarmee de buitenlandse herplaatser een aantrekkelijk alternatief is ten opzichte van de slecht gesocialiseerde en vaak ongezonde hond die via buitenlandse broodfokkers en illegale handelaren naar Nederland komt.

Onze missie

Wereldwijd zorgen landen en mensen op een respectvolle manier  voor hun zwerfdieren. (Countries and people around the world take respectful care of their stray animals).

Nieuwe koers, nieuwe website

Stray AFP werkt aan een nieuwe koers: We willen een groot publiek informeren over het helpen van zwerfdieren en inspireren om zwerfdierenstichtingen te steunen. Dit doen we door de verhalen van zwerfdierenstichtingen en zwerfdieren te vertellen.

We vertellen de verhalen van de mensen in het veld die zwerfdieren verzorgen, vaccineren, steriliseren, gecontroleerd laten zwerven of opvangen. Mensen die zich uit eigen beweging inzetten om honden en katten in de straten van allerlei landen ter wereld en in buitenlandse asielen een beter leven te geven. We vertellen de verhalen over de dieren zelf. En we kleden alles aan met informatie die voor handen is, vanuit experts, onderzoekers, overheden en andere organisaties. 

Op dit moment werken we op de achtergrond aan een geheel nieuwe website die past bij deze nieuwe koers. Deze huidige website blijft in de tussentijd online, maar is niet meer helemaal actueel. Door eerdere technische problemen, ziet de website er ook niet meer helemaal mooi uit.

Heb je vragen? Of wil je bijdragen aan onze nieuwe koers? Mail dan naar info@stray-afp.org.