Stray-AFP komt op voor de belangen van zwerfkatten en zwerfhonden wereldwijd. Wij strijden voor een wereld waarin zwerfdieren eerlijk worden behandeld en dat op landelijk niveau het besef er is om de verantwoordelijkheden te nemen jegens deze dieren.

Wij zijn een adviesorgaan, maken ons sterk voor samenwerkingsverbanden tussen zwerfdierenorganisaties, overheden tot op politiek niveau, adviseren over lokale oplossingen en zorgen ervoor dat kennis over alle aspecten met elkaar wordt gedeeld. Daarnaast adviseren en informeren wij zwerfdierenorganisaties en consumenten die te maken hebben met immigratie en adoptie. Wij faciliteren het onderling contact tussen zwerfdierenorganisaties o.a. middels het organiseren van evenementen en bijeenkomsten.

Wij zijn zeer intensief betrokken bij projecten met overheden om te komen tot diervriendelijke oplossingen van het zwerfdierenprobleem. Wij doen onderzoeken naar zwerfdierenpopulaties en werken mee aan TNR + projecten.

Met de aangescherpte maatregelen van de overheid en mede omdat de locatie haar deuren sluit tot 1 september 2020 zien wij ons genoodzaakt het Zwerfdieren Symposium van 29 maart 2020 te verplaatsen naar een nog nader te bepalen moment.

Wij wensen iedereen sterkte de komende periode en zijn er van overtuigd dat wij op een later moment een even inspirerende bijeenkomst zullen kunnen organiseren.

Bezoekers die een ticket gekocht hebben worden apart via de mail ingelicht. Wordt vervolgd.

Woof4all totaalvoer stimuleert een gezonde levensstijl van ‘hond en baasje’, is beschikbaar en betaalbaar voor iedereen in onze maatschappij, maar maakt het bovenal mogelijk om vele sociale goede doelen van betrokken liefhebbers te ondersteunen.WOOF4all doneert per verkochte zak altijd 1 euro aan Stray AFP.  Zij ondersteunen daarmee de doelstellingen van Stray-AFP en helpen ons om de belangen van zwerfdieren wereldwijd te verdedigen. Klik op het logo voor meer informatie.