HONDEN EN KATTEN UIT OEKRAINE

De situatie in de Oekraïne wordt steeds schrijnender. Ook voor de dieren daar. Er ontstaan momenteel verschillende buitenlandse en binnenlandse initiatieven om dieren daar weg te halen. Hiervoor is alle mogelijke hulp bij nodig. Wij doen daarbij graag een beroep op de expertise van de zwerfdierenorganisaties. Wie wil en kan helpen? Geef je dan op via info@stray-afp.org. Let op:  De regels voor invoer van honden en katten met baas zijn versoepeld. Voor honden en katten zonder baas gelden de normale invoereisen.

Verder willen wij u wijzen op het centrale meldpunt voor hulp aan dieren uit de Oekraïne. Dierenhulporganisaties gaan samenwerken om in Nederland hulp te bieden aan dieren die slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne. Maandag 7 maart om 09:00 uur zijn telefoonnummer 088 811 33 33 en mailadres: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl in de lucht voor alle hulp aan de dieren uit de Oekraïne.

Wat doet Stray-AFP

Stray-AFP komt op voor de belangen van zwerfkatten en zwerfhonden wereldwijd. Wij strijden voor een wereld waarin zwerfdieren eerlijk worden behandeld en dat op landelijk niveau het besef er is om de verantwoordelijkheden te nemen jegens deze dieren.

Wij zijn een adviesorgaan, maken ons sterk voor samenwerkingsverbanden tussen zwerfdierenorganisaties, overheden tot op politiek niveau, adviseren over lokale oplossingen en zorgen ervoor dat kennis over alle aspecten met elkaar wordt gedeeld. Daarnaast adviseren en informeren wij zwerfdierenorganisaties en consumenten die te maken hebben met immigratie en adoptie. Wij faciliteren het onderling contact tussen zwerfdierenorganisaties o.a. middels het organiseren van evenementen en bijeenkomsten en vertegenwoordigen de belangen van aangesloten stichtingen in onze contacten met overheden.

Wij motiveren overheden om het zwerfdierenprobleem aan te pakken met diervriendelijke oplossingen. Wij doen onderzoeken naar zwerfdierenpopulaties en stimuleren TNR + projecten.

Onze doelstelling en kernprincipes: Het doel van Stray Animal Foundation Platform is faciliteiten aan organisaties en stichtingen beschikbaar stellen, het uitwisselen en delen van informatie, verbinden, netwerken en samenwerken, om met elkaar het gemeenschappelijke doel te bereiken: het verlichten van het lot van zwerfdieren en een bijdrage leveren aan de oplossingen voor het zwerfdier probleem. Daarnaast onderschrijft Stray-AFP het belang van een aanbod van mentaal en fysiek gezonde honden door Nederlandse zwerfdierstichtingen waarmee de buitenlandse herplaatser een aantrekkelijk alternatief is ten opzichte van de slecht gesocialiseerde en vaak ongezonde hond die via buitenlandse broodfokkers en illegale handelaren naar Nederland komt.

Onze missie: Wereldwijd zorgen landen en mensen op een respectvolle manier  voor hun zwerfdieren. (Countries and people around the world take respectful care of their stray animals).

Woof4all totaalvoer stimuleert een gezonde levensstijl van ‘hond en baasje’, is beschikbaar en betaalbaar voor iedereen in onze maatschappij, maar maakt het bovenal mogelijk om vele sociale goede doelen van betrokken liefhebbers te ondersteunen.WOOF4all doneert per verkochte zak altijd 1 euro aan Stray AFP.  Zij ondersteunen daarmee de doelstellingen van Stray-AFP en helpen ons om de belangen van zwerfdieren wereldwijd te verdedigen. Klik op het logo voor meer informatie.