Wat doet Stray-AFP

Stray-AFP komt op voor de belangen van zwerfkatten en zwerfhonden wereldwijd. Wij strijden voor een wereld waarin zwerfdieren eerlijk worden behandeld. Wij maken ons sterk voor samenwerkingsverbanden tussen zwerfdierenorganisaties en zorgen ervoor dat kennis over alle aspecten met elkaar wordt gedeeld. Daarnaast ondersteunen wij zwerfdierenorganisaties en anderen die te maken hebben met immigratie en adoptie. Wij faciliteren het onderling contact tussen zwerfdierenorganisaties o.a. middels het organiseren van evenementen en bijeenkomsten.

Onze doelstelling

Het doel van Stray Animal Foundation Platform is faciliteiten aan organisaties en stichtingen beschikbaar stellen, het uitwisselen en delen van informatie, verbinden, netwerken en samenwerken, om met elkaar het gemeenschappelijke doel te bereiken: het verlichten van het lot van zwerfdieren en een bijdrage leveren aan de oplossingen voor het zwerfdier probleem. Daarnaast onderschrijft Stray-AFP het belang van een aanbod van mentaal en fysiek gezonde honden door Nederlandse zwerfdierstichtingen waarmee de buitenlandse herplaatser een aantrekkelijk alternatief is ten opzichte van de slecht gesocialiseerde en vaak ongezonde hond die via buitenlandse broodfokkers en illegale handelaren naar Nederland komt.

Onze missie

Wereldwijd zorgen landen en mensen op een respectvolle manier  voor hun zwerfdieren. (Countries and people around the world take respectful care of their stray animals).