Stray-AFP komt op voor de belangen van zwerfkatten en zwerfhonden  wereldwijd. Wij strijden voor een wereld waar zwerfdieren eerlijk behandeld worden en mensen en overheden beseffen dat ze hun verantwoordelijkheid jegens deze dieren moeten nemen.

 

Wij informeren zwerfdierenorganisaties over alle aspecten die te maken hebben met immigratie en adoptie maar ook over alles aspecten van lokale oplossingen. Wij faciliteren het onderling contact tussen zwerfdierenorganisaties o.a. middels het organiseren van evenementen en bijeenkomsten.

 

Wij informeren consumenten over het adopteren van een zwerfhond of -kat. Wij informeren overheden over diervriendelijke oplossingen van het zwerfdierenprobleem. Wij doen onderzoek naar zwerfdierenpopulaties en werken mee aan TNR + projecten.