In 2014 en begin 2015 heeft WUR in opdracht van Stray Animal Foundation Platform een onderzoek gedaan naar de situatie van zwerfkatten in Nederland. Doel van dit onderzoek was het formuleren van een integrale aanpak om Nederland op een humane wijze zwerfkattenarm te maken.Het onderzoek heeft in kaart gebracht welke partijen betrokken zijn bij het Nederlandse zwerfkattenprobleem, heeft de oorzaken en knelpunten en oplossingsrichtingen geïnventariseerd.

Zwerfkatten zijn het gevolg van menselijk handelen of de nalatigheid van mensen. Om het aantal zwerfkatten op een diervriendelijke manier terug te dringen is een zowel preventieve als symptoom bestrijdende aanpak het meest effectief.

Preventieve aanpak

Neutralisatie van huiskatten (Vruchtbare huiskatten zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de verwilderde zwerfkatten).

Chippen en registratie van de dieren, zodat eigenaar en dier weer snel herenigd worden

Symptoombestrijdende aanpak

Het vangen van de sociale katten, neutraliseren en een nieuw huis voor ze vinden

Het vangen van de niet gesocialiseerde (verwilderde) dieren, ze te neutraliseren en ze vervolgens terug te zetten op de plaats van gevangenneming (TNR) of ze te herplaatsen op een andere geschikte buitenplek. Verwilderde katten zijn vaak niet meer plaatsbaar in een huiselijke omgeving. Ze worden er simpelweg nooit gelukkig. Door terugplaatsing in hun vertrouwde omgeving maar zonder de mogelijkheid om zich voort te planten zal de populatie langzaam kleiner worden. Wel is het van belang om de populatie te blijven monitoren en nieuwe dieren onmiddellijk te vangen om ze te neutraliseren. Eventueel kan er gekozen worden om de dieren met een aantal vrijwilligers bij te voeren en een soort van onderdak voor ze te maken.

Op dit moment heeft Stray-AFP een ontheffing voor het vangen en terugplaatsen van verwilderde katten in het kader van TNR. Daarnaast maakt Stray-AFP zich hard voor een chip- en registratieplicht van katten. Tevens blijven wij het belang van verantwoord katten-eigenaarschap benadrukken en de noodzaak om huiskatten te neutraliseren.

 

Artikelen

Als de kat van huis is….. Rapport WUR 2015

Hieronder vindt u enkele artikelen die nader ingaan op mogelijke oplossingen voor zwerfkattenoverschotten.

Artikel waarin verschillende organisaties pleiten voor verplichte castratie Nederlandse zwerfkatten   (o.a.  Kattengedragsadviesbureau, Vier Voeters, Stray-AFP)

Verplichte sterilisatie katten – Nele Biesemans (2)

Oplossingen voor zwerfkatten populatie overschotten:
Een artikel over vroege castratie bij kittens:
Over dierwelzijn in het algemeen: