Onder de rubriek educatie hebben we educatie & informatie materiaal verzameld, zowel Nederlandstalig als Engelstalig. Het informatiemateriaal is een verzameling van alle op internet beschikbare documentatie, rapporten, wetenschappelijke artikelen, wetten en regelgeving, onderzoeksmateriaal en wat er maar digitaal te vinden is. Medische onderwerpen hebben we in een aparte rubriek ondergebracht. Gecombineerde informatie over rabies en dog population management is te vinden onder de rubriek Algemeen Engelstalig.

Het educatie materiaal voor kinderen hebben we ingedeeld naar de leeftijd van kinderen (onderbouw en bovenbouw lagere school) – groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.

 

 

Wanneer u informatie mist of zelf een interessant artikel heeft dat u geplaatst wilt hebben kunt u contact opnemen via info@stray-afp.org

 

 

 

Medische informatie

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over ziektes en gezondheid bij hond en kat.

Onderaan vindt u een link naar een Engelstalige online cursus over Rabies. De gecombineerde aanpak voor mens en hond tegen Rabies, houdt o.a. Dog Population Management in. Een gecombineerde vaccinatie van mens en hond leidt tot minder Rabies-doden; vaak een goede motivatie om ook het zwerfhondenprobleem op te pakken. De cursus is van Maryland Department of Health and Mental Hygiene, naar aanleiding van Rabies-Day – afgelopen 28 September.

De RIVM heeft in 2012 een rapport uitgebracht over zoonosen in Nederland: Staat van Zoonosen door het RIVM.

 

Klik op de link en download de informatie.

 

Babesiose

Ehrlichiose

Giardia

Giftige kamerplanten

Hartworm

HCM katten

Leishmaniose

vergiftigingen hond

 

Link naar on-line cursus Rabies:

http://ideha.dhmh.maryland.gov/training/SitePages/rabies.aspx

 

Naar aanleiding van de presentatie van Paul Overgaauw over zoonosen op het zwerfdierensymposium op 10 november 2012 werden de volgende vragen gesteld waarop Paul inmiddels geantwoord heeft.

 

Rabiës:

Wanneer er een hond in het asiel terecht komt, en deze wordt tegen rabiës gevaccineerd, wat is dan het advies? Is er een verplichte wachttijd, zijn de andere honden die reeds zijn gevaccineerd allemaal veilig? Vanaf wanneer is het veilig om een hond (lokaal) te herplaatsen?

Rabiës is een zeer lastige infectie wat betreft de incubatietijd (de periode tussen infectie en het ontstaan van verschijnselen).

Het hangt af van de hoeveelheid ingebracht virus, de plaats en de diepte van de bijtwond.

In de meeste gevallen ontwikkelen zich ziekteverschijnselen 2 tot 8 weken na de beet. Globaal vertoont 80% van de dieren binnen een maand verschijnselen.

Er zijn echter gevallen bekend van een periode van 1 tot 2 jaar! In Engeland kreeg in 1969 een hond, na de quarantaineperiode van 6 maanden, 3 maanden later rabiës.

 

Dat betekent dus dat na vaccinatie van een besmette hond er geen veilige periode is aan te geven en altijd risico wordt gelopen deze te vervoeren en te herplaatsen voordat de ziekte zich manifesteert.Als de periode van 6 maanden wordt aangehouden, zoals in de UK altijd het geval was, dan ben je voor meer dan 99% zeker dat het dier niet besmet is.Een andere optie zou zijn om iedere hond voor de vaccinatie te testen, maar of dat haalbaar is qua kosten en betrouwbaarheid weet ik niet voor de diverse landen.

 

Als een niet-besmette hond van 12 weken of ouder wordt gevaccineerd, dan is bescherming binnen 2 weken aanwezig en deze blijft voor de meeste huidige vaccins zelfs 3 jaar na vaccinatie aanwezig.

 

Wormen:

Wat werkt het beste als preventie tegen hartworm, haakworm etc. Welk middel?

Download overzicht Tabellen Ontwormingsproducten NL

Daaruit blijkt dat het meest breed-werkzame middel Milbemax is.Voor lintworm dient altijd praziquantel aanwezig te zijn in het product.

 

 

Babesia:

U gaf aan dat Babesiosis geen zoonose was. Het grappige is dat er in Bosnië een overtuiging is dat de dierenartsen juist besmet worden via schapen en daardoor verlammingsverschijnselen oplopen. Kunt u daar meer over vertellen?

Gezegd is dat Babesia van de hond (Babesia canis) geen zoonose is.De twee belangrijkste verwekkers van humane babesiose zijn B.divergens, een runderparasiet enB. microti, een knaagdierparasiet. Infecties bij de mens worden in Europa vooral veroorzaakt door B. divergens.Deze parasiet komt voor bij runderen en herten (niet bij schapen en geiten) en wordt overgebracht door de schapenteek (Ixodes ricinus).Bij schapen en geiten komt de B. ovis voor. Deze wordt niet overgebracht naar de mens.