Stray-AFP vindt het belangrijk om ook voor de Nederlandse zwerfkat op te komen. Hoe we dat willen doen ligt besloten in de aanpak die wij promoten.

  • Inzicht in de juiste aantallen
  • TNR
  • Betrekken van overheden
  • Educatie van burgers
  • Samenwerking met stakeholders

Wereldwijd zijn er vele voorbeelden te vinden van overheden die het zwerfdierenprobleem aanpakken door de dieren te doden. Ook in Nederland gebeurt dit in sommige provincies nog steeds met zwerfkatten. Onderzoek heeft aangetoond dat het doden van zwerfdieren niet alleen dieronvriendelijk is maar ook geen lange termijn oplossing is. Stray-AFP wil laten zien dat het mogelijk is om zwerfdierenpopulaties met de juiste ingrediënten en de juiste samenwerking diervriendelijk te verkleinen.

Zwerfkatten zijn het gevolg van menselijk handelen of de nalatigheid van mensen. Om het aantal zwerfkatten op een diervriendelijke manier terug te dringen is een zowel preventieve als symptoom bestrijdende aanpak het meest effectief.

Preventieve aanpak

  • Neutralisatie van huiskatten (Vruchtbare huiskatten zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de verwilderde zwerfkatten).
  • Chippen en registratie van de dieren, zodat eigenaar en dier weer snel herenigd worden

Symptoombestrijdende aanpak

  • Het vangen van de sociale katten, neutraliseren en een nieuw huis voor ze vinden
  • Het vangen van de niet gesocialiseerde (verwilderde) dieren, ze te neutraliseren en ze vervolgens terug te zetten op de plaats van gevangenneming (TNR) of ze te herplaatsen op een andere geschikte buitenplek. Verwilderde katten zijn vaak niet meer plaatsbaar in een huiselijke omgeving. Ze worden er simpelweg nooit gelukkig. Door terugplaatsing in hun vertrouwde omgeving maar zonder de mogelijkheid om zich voort te planten zal de populatie langzaam kleiner worden. Wel is het van belang om de populatie te blijven monitoren en nieuwe dieren onmiddellijk te vangen om ze te neutraliseren. Eventueel kan er gekozen worden om de dieren met een aantal vrijwilligers bij te voeren en een soort van onderdak voor ze te maken.

Ziet u een zwerfkat in uw buurt? Kijk dan welke organisatie u bij u in de buurt kunt bellen.