Contactgegevens

Internet adres http://www.stray-afp.org/nl

Naam: Animal Foundation Platform

2de Naam: Stichting Stray Animal Foundation Platform

RSIN nummer 850229686

Adres: Stichtstraat 11

Postcode 1079 RB

Plaats Amsterdam

Land Nederland

Telefoon +31 (0) 6 11017179

E-mail info@stray-afp.org

Beleid

Doelstelling en kernprincipes: Het doel van Stray Animal Foundation Platform is faciliteiten aan organisaties en stichtingen beschikbaar stellen, het uitwisselen en delen van informatie, verbinden, netwerken en samenwerken, om met elkaar het gemeenschappelijke doel te bereiken: het verlichten van het lot van zwerfdieren en een bijdrage leveren aan de oplossingen voor het zwerfdier probleem. Daarnaast onderschrijft Stray-AFP het belang van een aanbod van mentaal en fysiek gezonde honden door Nederlandse zwerfdierstichtingen waarmee de buitenlandse herplaatser een aantrekkelijk alternatief is ten opzichte van de slecht gesocialiseerde en vaak ongezonde hond die via buitenlandse broodfokkers en illegale handelaren naar Nederland komt.

Missie: Wereldwijd zorgen landen en mensen op een respectvolle manier  voor hun zwerfdieren. (Countries and people around the world take respectful care of their stray animals).

Beleidsplan

3 jaren beleidsplanning Stray-AFP 2018-2021

Bestuurders

I.E. Sternheim (voorzitter/penningmeester)

S. van der Made (secretaris)

M. Hoffman (penningmeester)

S. Engel (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid

De ANBI kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Financiële rapportages en jaarverslagen

Financiële rapportage

Jaarrekening 2011

Jaarrekening 2012

jaarverslag AFP 2013

Jaarrekening 2013

jaarrekening 2014

jaarverslag AFP 2014

jaarrekening 2015

jaarverslag AFP 2015

jaarverslag AFP 2016

jaarrekening 2016

jaarverslag AFP 2017

jaarrekening 2017

jaarverslag/jaarrekening AFP 2018

jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Privacyverklaring en Privacyregelement

Privacyverklaring Stray Animal Foundation Platform

Privacyregelement Stray Animal Foundation Platform

Statuten

Statuten Stray-AFP

Meer info over ANBI