Met het nieuwe bestuur hebben we zoals we eind 2018 aankondigden opnieuw de focus en koers voor Stray AFP voor de komende jaren bepaald. We hebben daarvoor input gevraagd van stichtingen die bij ons zijn aangesloten via onze nieuwe Raad van Advies.

 

Een belangrijk onderdeel van onze hernieuwde focus is het verbeteren van de contacten tussen de stichtingen en Stray AFP. We hadden het idee dat we te ver van elkaar af waren komen te staan. Waar we ons nu met name op willen richten is:

  • Organiseren van samenwerking tussen de verschillende stakeholders in de branche (o.a. zwerfdierenstichtingen en overheden).
  • Adviseren over lokale oplossingen.
  • Het verbeteren van het imago van de branche.
  • Het organiseren van activiteiten voor zwerfdierenstichtingen.
  • Informatieverstrekking voor stichtingen en consumenten.
  • Politieke lobby

 

We richten ons in de eerste plaats op zwerfdierenstichtingen in Nederland. De voornaamste activiteiten van de stichtingen met wie wij samenwerken zijn:

  • (financiële) Ondersteuning van initiatieven in het buitenland voor zwerfhonden en –katten, zoals opvang en TNR.
  • Plaatsen van zwerfhonden en –katten in Nederland vanuit het buitenland.
  • Zwerfkattenprojecten in Nederland, met name TNR, opvang en (her)plaatsing van (zwerf)katten.

 

Daarnaast richten wij ons op informatie van consumenten in Nederland die interesse hebben in adoptie van zwerfdieren (vanuit het buitenland).

 

Met deze hernieuwde focus kunnen wij gerichter aan de slag om de zwerfdierenstichtingen nog beter te ondersteunen!