Stray-AFP komt op voor de belangen van zwerfkatten en zwerfhonden wereldwijd. Wij strijden voor een wereld waarin zwerfdieren eerlijk worden behandeld en dat op landelijk niveau het besef er is om de verantwoordelijkheden te nemen jegens deze dieren.

Wij zijn een adviesorgaan, maken ons sterk voor samenwerkingsverbanden tussen zwerfdierenorganisaties, overheden tot op politiek niveau, adviseren over lokale oplossingen en zorgen ervoor dat kennis over alle aspecten met elkaar wordt gedeeld. Daarnaast adviseren en informeren wij zwerfdierenorganisaties en consumenten die te maken hebben met immigratie en adoptie. Wij faciliteren het onderling contact tussen zwerfdierenorganisaties o.a. middels het organiseren van evenementen en bijeenkomsten.

  • Organiseren van samenwerking tussen de verschillende stakeholders in de branche (o.a. zwerfdierenstichtingen en overheden).
  • Adviseren over lokale oplossingen.
  • Het verbeteren van het imago van de branche.
  • Het organiseren van activiteiten voor zwerfdierenstichtingen.
  • Informatieverstrekking voor stichtingen en consumenten.
  • Politieke lobby
  • Bevorderen aanbod mentaal en fysiek gezonde honden