Verschillende deelnemers vroegen ons hoe ze zich konden aanmelden voor de consultatiegroep van Fairdog. Aanmelden kan via info@stray-afp.org. Alle organisaties die ons via het Webinar via de Q&A of aanvullende mail hebben aangemeld hebben wij genoteerd. Binnenkort wordt er weer een bijeenkomst georganiseerd waarvoor wij u zullen uitnodigen.

Enkele deelnemers gaven aan betrokken te willen worden bij het vervolggesprek met het Ministerie van LNV. Wij hebben de namen genoteerd en zodra we een uitnodiging ontvangen van LNV zullen wij u contacteren.

Verder waren er nog opmerkingen dat Stray-AFP geen erkende stichtingen zou vertegenwoordigen. Stray-AFP vertegenwoordigd geen stichtingen maar zorgt voor verbinding tussen stichtingen en partijen als Fairdog en LNV. Wij proberen zo goed mogelijk als go between op te treden en proberen zaken onder de aandacht te brengen en het veld te verenigen zodat er een gezonde en constructieve branche ontstaat voor de buitenlandse herplaatser.

Er werd gevraagd wat onze ervaring was met het importeren van honden uit het buitenland. Stray werkt zelf niet als importerende stichting maar de bestuursleden en vrijwilligers hebben wel persoonlijke ervaring met het importeren van dieren uit het buitenland en enkelen van hen doen ook regelmatig vrijwilligerswerk bij asielen in het buitenland. De kennis van de bestuursleden en vrijwilligers is divers. Zij hebben bestuurlijke ervaring, hebben ervaring met het werken bij- of met overheden en enkelen hebben ruime ervaring met het werken in de non profit en dierenwelzijnswereld.