Er zijn verschillende mogelijkheden om de politiek te benaderen:

•Brief of e-mail schrijven aan politieke partij

•Een petitie indienen bij de Tweede Kamer

•Contact zoeken met de Europese Commissie

•Een klacht indienen bij de Europese Commissie

•Proberen Parlementsleden te bewegen om een schriftelijke verklaring op te stellen

 

Natuurlijk kan men proberen om als particulier of stichting één van deze mogelijkheden te benutten om iets gedaan te krijgen, maar de kans van slagen is nihil.

 

Politici ontvangen dagelijks talloze brieven en e-mails. De geadresseerde leest ze waarschijnlijk niet eens zelf, maar laat ze beantwoorden door een assistent, als dat überhaupt al gebeurt. Het is ondoenlijk om iedereen persoonlijk te antwoorden, een eenling of kleine stichting zal weinig gehoor krijgen.

 

 

Collectief kan er veel meer bereikt worden aangezien politici dan de mogelijkheid krijgen om in dialoog te gaan met één grote “partij” i.p.v. vele kleine stichtingen.

 

AFP kan namens de aangesloten stichtingen optreden als gesprekspartner voor de politiek.