Om vooruitgang te boeken m.b.t. dierenwelzijn in Europa is het belangrijk om te weten welke organisaties er zijn, hoe de machtsverhoudingen liggen en wie wet- en regelgeving bepaalt. Er zijn drie groepen te onderscheiden:

 

 

1. Intergouvernementele organisaties

Binnen Europa zijn er diverse intergouvernementele organisaties, de bekendste zijn de Raad van Europa en de Europese Unie. Binnen deze organisaties zijn er vele instanties en door de vele Raden en Commissies ziet men al snel door de bomen het bos niet meer.

 

 

Een andere belangrijke organisatie is de World Organisation for Animal Health, OIE (ontstaan uit Office International des Epizooties). Deze organisatie met 178 lidstaten is verantwoordelijk voor het verbeteren van de gezondheid van dieren en dierenwelzijn wereldwijd en onderhoudt contacten met 45 andere (inter-)nationale organisaties.

 

 

World Organisation For Animal Heath

 

De OIE heeft in de “Terrestrial Animal Health Code” een hoofdstuk gewijd aan zwerfdieren.

De Food and Agricultural Organization (FAO) van de Verenigde Naties heeft diverse rapporten over de zwerfhonden problematiek gepubliceerd.

Op de site is ook een Dog Population Management Forum.

 

 

2. Intergroups

Intergroups zijn informele, niet parlementaire organisaties, bestaande uit leden van een politieke groep of commissie. Het doel van Intergroups is het uitwisselen van visie op bepaalde onderwerpen en het bevorderen van contact tussen leden en bevolking.

 

 

Een belangrijke Intergroup voor dierenwelzijn is de European Parliament Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals.

Er vinden maandelijkse discussies plaats tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

 

Het secretariaat wordt verzorgd door de Eurogroup for Animals:

 

 

•25 landen lid plus CIWF, HSI, IFAW & WSPA

•Vertegenwoordigt dierenwelzijn organisaties in Europa

•Adviseert Raad van Ministers, Europees Parlement en Europese Commissie

•Direkteur: Sonja van Tichelen

 

Door de Eurogroup for Animals is de Trans Atlantic Animal Welfare Council (TAWC) opgericht, die de samenwerking tussen dierenwelzijnsorganisaties in EU en VS moet bevorderen.

 

3. NGO’s

Niet-Gouvernementele Organisaties streven een politiek of maatschappelijk doel na. Belangrijkste kenmerken zijn dat ze onafhankelijk van de overheid en niet commercieel zijn (non-profit). Hierbij moet gedacht worden aan actiegroepen, belangenorganisaties en bewegingen.

 

 

Organisaties die zich bezig houden met dierenwelzijn (en dus ook alle bij AFP aangesloten stichtingen) zijn dus NGO’s.