Verslag vervolggesprek stichtingen-LNV/RVO/NVWA

Op 9 februari vond het vervolggesprek plaats met het Ministerie LNV, RVO en NVWA over de in het vorige overleg besproken knelpunten. Knelpunten die in het vorige overleg aan de orden zijn gekomen zijn vluchtbegeleiding, transport, TRACES, UBN-registratie, I&R, communicatie vanuit de overheidsinstellingen naar de stichtingen en consument. Hier volgt een korte samenvatting van de…