Zwerfkatten Nederland

In Nederland zijn er geen zwerfhonden meer te zien in het straatbeeld. Helaas zijn er nog wel vele zwerfkatten. En helaas gebeuren er zelfs in Nederland veel nare dingen met zwerfkatten. Op sommige plekken worden ze bejaagd door jagers, ze worden vergiftigd en op andere nare manieren gedood. Het afmaken van zwerfdieren leidt echter niet tot oplossing van het probleem. Uit menig onderzoek is gebleken dat op plekken waar men katten heeft afgemaakt na een korte tijd weer allerlei andere katten in de plaats zijn gekomen. Dat heeft te maken met de draagkracht van een gebied. In een gebied is voor een bepaald aantal dieren voedsel, water en onderdak te vinden. Haal je dieren weg dan zal er vanzelf aanwas van andere dieren komen doordat katten uit de omgeving er naartoe gaan of dat er meer kittens blijven leven.

Wat wel helpt om het aantal katten structureel te verminderen is het neutraliseren (castreren/steriliseren) van de dieren en ze daarna weer terug te plaatsen in het gebied waar ze gevangen zijn. Hun aantal zal dan op een natuurlijke manier minder worden. Wat er tegelijkertijd moet gebeuren is dat de huiskatten die buiten kunnen komen zoveel mogelijk geneutraliseerd worden. Hierdoor komen er geen ongewenste nesten bij en dat scheelt een boel kattenoverlast en kattenleed.

Kortom, met elkaar kunnen we zorgen dat Nederland zwerfkattenarm wordt. En dan op een diervriendelijke manier!!

Op deze site vindt u info over het project Nederland Zwerfkattenarm 2025. Dit project is een initiatief van Stray-AFP en een samenwerkingsverband van heel veel organisaties en vrijwilligers die te maken hebben met zwerfkatten en die de handen ineen hebben geslagen om het aantal zwerfkatten in Nederland op een diervriendelijke manier te verminderen..

Verder vindt u hier belangrijke informatie wat u kunt doen om ons te helpen het aantal zwerfkatten te verminderen.

Is uw kat vermist dan vindt u hier informatie wat u kunt doen.

Heeft u een zwerfkat gevonden en wilt u weten wat u kunt doen vindt u hier de juiste info.

Bent u betrokken bij een zwerfkattenorganisatie en wilt u zich aansluiten klik dan hier.

 

Hoe Zwerfkatten Nederland is ontstaan

In 2014 en begin 2015 heeft WUR in opdracht van Stray Animal Foundation Platform een onderzoek gedaan naar de situatie van zwerfkatten in Nederland. Doel van dit onderzoek was het formuleren van een integrale aanpak om Nederland op een humane wijze zwerfkattenarm te maken.Het onderzoek heeft in kaart gebracht welke partijen betrokken zijn bij het Nederlandse zwerfkattenprobleem, heeft de oorzaken en knelpunten en oplossingsrichtingen geïnventariseerd.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Stray-AFP een plan van aanpak geschreven en is in gesprek gegaan met een aantal van de stakeholders.

De aanpak voor het landelijk project “Nederland  zwerfkattenarm 2025” kent o.a. de volgende speerpunten:

  1. Promoten verplichte chip- en registratieplicht bij de overheid (EZ)
  2. Promoten verplichte castratieplicht bij de overheid (EZ)
  3. Verruimen van de uitzetvergunning van gecastreerde katten
  4. Regionale TNR projecten
  5. Realisatie van een landelijke database waar opvang en TNR worden bijgehouden in combinatie met het bijhouden van het chippen en registreren van deze katten
  6. Realisatie van een landelijk meldpunt
  7. Educatie over verantwoord eigenaarschap

 

Artikelen

Hieronder vindt u enkele artikelen die nader ingaan op mogelijke oplossingen voor zwerfkattenoverschotten.

Artikel waarin verschillende organisaties pleiten voor verplichte castratie Nederlandse zwerfkatten   (o.a.  Kattengedragsadviesbureau, Vier Voeters, Stray-AFP)

Verplichte sterilisatie katten – Nele Biesemans (2)

Oplossingen voor zwerfkatten populatie overschotten:
Een artikel over vroege castratie bij kittens:
Over dierwelzijn in het algemeen: