Regelgeving immigratie katten en honden uit het buitenland

Regelgeving voor de importerende organisatie

Let op: Vanaf 10 maart aangepaste regels

Met het ingaan van de nieuwe regelgeving van de gezelschapsdieren, de verordeningen 576/2013 en 577/2013, heeft de NVWA in samenspraak met de Douane en collega’s in andere lidstaten ook het verkeer van de import van zwerfhonden in andere banen willen leiden.
Zowel voor het verkeer binnen de EU als voor de import uit niet EU-landen wordt de import van zwerfhonden die door personen van stichtingen worden meegenomen, gezien als handelsverkeer en niet als het niet-commerciële verkeer van de gezelschapsdieren.

De praktijk (De normale gang van zaken bij de commerciële import van levende dieren)

Voor aankomst van een partij levende dieren op het grondgebied van de EU dient deze door een ladingbelanghebbende of aanbieder gemeld te worden aan het veterinair personeel van de BIP (buitengrens inspectie post zoals Schiphol) waar de zending binnenkomt. De vooraanmelding moet worden ingediend met een Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst, het GDB. De aanbieder op Schiphol zal de partij electronisch aanmelden bij de NVWA middels VGC, veterinaire grenscontrole. Vanuit VGC vult de NVWA TRACES zodat ook EU breed duidelijk is dat de dieren voor de handel op de juiste wijze zijn ingevoerd. Dit is zeker van belang als de dieren als eindbestemming een andere lidstaat hebben.

Ondernemers of particulieren die niet bekend zijn met regels en procedures rond de import, of zelf niet veel tijd er aan willen besteden, kunnen een bedrijf in de arm nemen dat hen helpt. Gespecialiseerde expediteurs en douaneagenten kunnen alle formaliteiten rondom de veterinaire controles regelen, zoals het indienen van de vooraanmelding en bijbehorende veterinaire documenten (gezondheidscertificaten), planning van controles op het keurpunt, transport van terminal naar keurpunt, alsmede fiscale aangelegenheden zoals de inklaring. Zij vormen de schakel tussen de importeur en de NVWA. Via de brancheorganisatie FENEX kan u in contact komen met expediteurs en douaneagenten.

Om nu te zorgen dat de juiste weg wordt genomen op Schiphol moeten de honden die als handel de EU binnenkomen als vracht vanuit het niet EU-land worden vervoerd. Als de dieren op de Air WAy Bill (AWB) staan van het vliegtuig worden ze opgemerkt door Douane en NVWA en als zodanig ook gekeurd op een keurpunt. Vandaar mogen ze na goedkeuring in het vrije verkeer van de EU worden gebracht.

De NVWA heeft nu met de Douane afgesproken dat er tot 10 maart 2015 nog toestaan wordt dat de zwerfhonden die door mensen van stichtingen worden begeleidt op de gezelschapsdieren-manier oftewel in de aankomsthal door de Douane mogen worden afgewerkt. Doet deze situatie zich voor na 10 maart dan wordt de zending zoals gebruikelijk aan de NVWA overgedragen.

Naast deze logistieke correctie wordt benadrukt dat voorop blijft staan dat de dieren aan de veterinaire importeisen moeten voldoen.

Meer info over import van honden en katten via de site van de NVWA