Tip van de dierenarts

Van een van de stichtingen kregen we de tip, om een hond afkomstig uit een risicogebieden van Leishmaniose en Ehrlichiose, een half jaar na aankomst in Nederland opnieuw te testen tegen deze ziektes. Dit omdat een besmetting pas later aan het licht kan komen door een lange incubatietijd. Zie informatie over deze ziektes onder Documenten…