Goedendag geachte heer, mevrouw,

Animal Foundation Platform is een overkoepelende stichting over tal van Nederlandse organisaties die zich bezig houden met zwerfhonden en -katten in het buitenland. Sommige van deze stichtingen halen honden uit het buitenland en bieden deze dieren hier ter adoptie aan. Deze honden worden soms direct aan eigenaren overhandigd en soms vindt een tussenplaatsing in opvanggezinnen plaats, waarna adoptie bij de definitieve eigenaren plaatsvindt.

Over deze specifieke adoptie-stichtingen heb ik de volgende vragen:

1. Klopt het dat het ter adoptie aanbieden van zwerfhonden onder handel valt?  JA, DAT KLOPT.

en in die zin de stichting die de honden ter adoptie aanbiedt, ook een inschrijving in het handelsregister van de warenwet dient te hebben? IS MIJ NIET BEKEND, U DIENT ZICH TE REGISTREREN ALS HANDELSBEDRIJF BIJ DE NVWA

En bijgevolg dus een vakbekwaamheidsdiploma honden en kattenbesluit (want anders kun je je niet inschrijven in het handelsregister)? JA, WANT ANDERS KUNT U ZICH NIET INSCHRIJVEN IN HET HANDELSREGISTER.

2. En is het ook correct dat elke stichting die zich met adoptie bezighoudt een UBN dient te hebben en dat alle te adopteren honden op dit UBN dienen te zijn ingeschreven? BIJ DE STICHTING MOET BEKEND ZIJN WAAR DE HONDEN ZICH BEVINDEN, MIDDELS EEN SLUITENDE BOEKHOUDING, INDIEN ZIJ KORTER DAN DRIE MAANDEN OP EEN OPVANGADRES AANWEZIG ZIJN.

3. Is het nodig dat alle honden die uit het buitenland komen een traces-formulier bij de warenweg of AID moet worden ingevuld, ook als de stichting 1 hond ter adoptie aanbiedt? JA, TRACES IS VERPLICHT BIJ INVOER VAN HONDEN UIT HET BUITENLAND DOOR EEN STICHTING

4. Hoe lang dient de gezondheidsverklaring die bij het dier hoort na adoptie bewaard te worden? CONFORM DE REGELING HANDEL LEVENDE DIEREN DIENT U DE GEZONDHEIDSVERKLARING 3 JAREN BEWAREN

5. En geldt bovenstaande procedure ook als de hond direct na aankomst wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaren, en dus niet in een opvang komt? JA DE STICHTING HAALT DE HOND NAMELIJK BINNEN NEDERLAND, DAARNA VINDT ER FORMEEL EEN OVERDRACHT PLAATS MIDDELS EEN OVEREENKOMST

6. Hoe dient de registratie van de hond precies te gebeuren in relatie met de UBN? IS NIET VOORGESCHREVEN IN RELATIE TOT HET UBN

Graag hoor ik van u, zodat we onze aangesloten stichtingen kunnen informeren. MISSCHIEN IS HET BETER TE WACHTEN MET HET GEVEN VAN INFORMATIE OP HET SCHRIJVEN VAN HET BELEID.

Met vriendelijke groeten,

Stray AFP

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Drs. C. Aponno-Kootstra Hoofd afdeling Klantcontactcentrum