Fairdog

 1. Odette: Het valt mij op dat het alles draait om registratie. Via digid, dierenarts, rvo, enz. Draagt dit nu werkelijk bij aan de gezondheid en vervoer van het dier? Stichtingen doen hun best om een dier weg te halen uit erbarmelijke omstandigheden, die worden het nu heel moeilijk gemaakt om een dier te helpen. Het gaat er om dat de honden die in ons land verschijnen (via fok of import) gezond zijn, in de basis sociaal zijn, passen binnen onze maatschappij en geen bedreiging vormen voor onze maatschappij (ziekte, bijtincidenten, etc.). Binnen Fairdog willen wij potentiële hondeneigenaren helpen in de moeilijke zoektocht om deze type honden te vinden, want dat is wel wat zij willen. Dat betekent dat wij kwaliteit moeten duiden. In sommige gevallen is dat heel gemakkelijk, in andere gevallen lastiger, omdat het open normen betreft. Dit neemt niet weg dat Fairdog praktisch wel moet werken, anders slaagt het niet. Dus in die criteria en de waarborging er van zal gezocht blijven worden naar de beste manier voor hond, aanbieder en maatschappij. 
 2. Mo: Het belang van de hond of kat is zeker niet het hoofddoel van deze regels, het draait om geld want dit alles kost geld maar het welzijn daar draait het helemaal nit om en de illegale handel gaat gewoon door want die blijven onder de radar. Fairdog pakt de volledige scope aan. Dus het totale aanbod, een online handelsplatform, de juiste voorlichting, illegale handel en fokkerij als mede het stimuleren van goede praktijken. Er is geen winstoogmerk van Fairdog, maar de partijen die zich commercieel inspannen mogen er best aan verdienen. Anders werkt het model ook niet. Bovendien is het concept internationaal verder uit te rollen, waardoor wij juist wel een vuist kunnen gaan maken tegen de illegale (grensoverschrijdende) handel.  
 3. Mirjam: Waarom zou Fairdog nog nodig zijn als alle regelgeving die bedacht is goed zou werken? Regels moeten duidelijk zijn en gehandhaafd worden. Tevens moet een hondenkoper er op aan kunnen dat de handel dat zij zien betrouwbare en goede handel is. Dat is wat Fairdog ook doet. Fairdog inventariseert ook de huidige en bekijkt wat er ontbreekt of anders kan. En, tot slot, de gestelde criteria zijn op sommige punten een niveau hoger dan de wetgeving vereist. Vergeet namelijk niet dat wetgeving een minimaal vangnet is om erger te voorkomen. Dat wil niet zeggen dat elke grens in de wetgeving van een matig of slecht niveau is. Nee, soms is wat er staat prima en hoeft dat niet per definitie beter of anders.  
 4. Kwaliteitscriteria voor de hond én belangrijk de adoptant! Weet diegene waaraan die begint? Ja, voor beide partijen is het belangrijk. Voor de hond, zodat er een grotere kans is dat de hond hier goed aard. Voor de adoptant, omdat zij met een geruster hart een keuze kunnen maken dat een flinke impact heeft op hun leven.
 5. Stichting Dutch Galgo Lobby: De vraag stelt zich of de kwaliteitscriteria over herplaatsers (uit Zuid-Europa) ontwikkeld door of die ontwikkeld gaan worden door het sectorbrede marktinitiatief Fairdog beschouwd kunnen worden als een tenuitvoerlegging van het Nationale Actieplan (NAP)? iPad (2): Een geweldig initiatief dit Fairdog project. Zal veel duidelijkheid bieden aan de consument. Het is niet duidelijk naar welk NAP er wordt verwezen. In ieder geval zal Fairdog de stichtingen/particulieren die buitenlandse herplaatsers importeren in de breedte bedienen. Dus erkenning voor wie het in de ogen van Fairdog goed doet (en StrayAFP zit ook in Fairdog, dus dat biedt kansen en mogelijkheden) + extra zekerheid indien er toch eens iets mis gaat + de mogelijkheid om jezelf economisch en maatschappelijk te onderscheiden + de mogelijkheid om vanuit een sterk gremium (Fairdog) kritisch te zijn op wetgeving en invulling van de handhaving.    
 6. Mo: Voor stichtingen is er al controle wat moet Fairdog dan nog met stichtingen doen? Fairdog is er met name voor de consument. Dat klinkt wellicht vreemd en onaantrekkelijk, maar als de consument weet wat goed is en waar ze dat laagdrempelig kunnen treffen, dan creëer je de omstandigheden voor beter aanbod + een vuist tegen illegaal/fout aanbod.  Er zijn nu al veel stichtingen die hun zaken prima op orde hebben. Laat deze orde integreren binnen Fairdog en er is direct erkenning met een flinke status. Dit biedt alleen maar kansen, met name als de kwaliteit toch overal op orde is. Dan is het appeltje eitje, een hoop winst op veel vlakken binnen handbereik.    
 7. Cora: Zoals ik het nu zie is Fairdog vooral voor de consument goed om te zien of ze bij een goede fokker of stichting een hond/kat uitzoeken. De benadering van Fairdog is inderdaad vanuit het oogpunt van de consument. Als zij een goede keuze maken, dan is er goed aanbod en zijn de aanbieders direct verzekert van extra kansen, mogelijkheden en waarborgen. Het wordt dan voor een ieder een win-win-situatie en uiteindelijk voor de hond (in de toekomst ook kat) het meest. Wat goed is voor de consument, wordt namelijk bepaald door de ingeschatte kwaliteit van leven van het aan te schaffen dier. 
 8. Roland: Klopt het dat bij het vaststellen van de criteria voor Fairdog ook de universiteit van Utrecht betrokken is? Dezelfde afdeling van dat stuk in de media vorige week? Ja, dat klopt. Binnen Fairdog zit ook Dier & Recht dat regelmatig zeer kritisch is op de rashond, die ook vertegenwoordigd is binnen Fairdog. En wees eerlijk, er mogen kritische noten gekraakt worden want geen enkele vorm van aanbod mag zich vrij van wanpraktijken noemen. Het gaat niet overal en altijd goed. Dat de Universiteit Utrecht achter het plan van Fairdog staat, geeft overigens in wezen aan dat zij geloven dat het type handel van de buitenlandse herplaatsers in potentie goed kan gaan. Anders zouden zij het plan niet steunen. Het is nu de zoektocht naar het kader waar binnen wij het met elkaar eens kunnen worden.   
 9. Nathalie: SAFP vertegenwoordigt de legale stichtingen niet. Het deel van de sector van de buitenlandse herplaatsers is in korte tijd uitgegroeid tot een relevant deel van de gehele hondensector. Dit maakt jullie relevant, net als het nu heel relevant is dat jullie dit deel van de sector gaan organiseren en verenigen. Als jullie stem wilt klinken, dan is dit zelfs onmisbaar. Partijen als het Ministerie, NVWA, dierenartsen, Dierenbescherming, Universiteiten, etc. kunnen niet met tal van losse partijen praten. Stray-AFP is de eerste partij die haar nek uitsteekt om dit onmisbare deel in te vullen. Dit is een ondankbare taak, omdat een ieder denkt het beter te weten. Dat is ook niets nieuws, want in de wereld van de rashond, opvangcentra en dierenambulance is dit ook al tientallen jaren gaande. Er is behoefte aan vereniging vanwege de grote belangen. Dus er is als het ware een soort van onbeklommen apenrots. Er zijn veel mensen die er boven op willen komen en daardoor weigeren zich te laten vertegenwoordigen. Mijn advies: negeer deze natuurlijke impulsen en geef het een kans. Er is nog genoeg tijd om in goed overleg en afstemming een betere vertegenwoordiging te organiseren. Voor Fairdog is het Stray-AFP met wie wij pogen zo goed mogelijk de constructieve geluiden te organiseren. Hopelijk doe je mee.       
 10. Dank je wel Piko. Goed verhaal en duidelijk van iemand uit de praktijk! Dank. Ik kom niet uit de praktijk, maar ik luister er wel goed naar. Dat is ook de (zeer uitdagende) basis binnen Fairdog.
 11. Asta: De beste zet in het terugdringen van de broodfok is er giga belastingen etc opzetten. Nieuwe wet die regelt dat diegene die een dier helpen in de ruimste zin van het woord diegene die het dier verwaarloost heeft financieel te kunnen plukken. Dan worden er stappen gezet.
 12. Emily: Die cijfers blijken toch echt niet uit diverse WOB verzoeken! De cijfers liggen echt vele malen hoger! Die cijfers blijken toch echt niet uit diverse WOB verzoeken! De cijfers liggen echt vele malen hoger! Het is mij even onduidelijk naar welke cijfers er wordt verwijzen. De cijfers waar wij binnen Fairdog op varen is het totale aanbod (dat naar schatting tussen 15.000 en 20.000 ligt – pre coronatijd) en het aantal aanbieders van buitenlandse herplaatsers. Het is niet realistisch om te verwachten dat WoB-verzoeken een compleet beeld geven. Die geven enkel weer welke cijfers zijn geregistreerd.  
 13. Jifke: Ik vind dat er erg makkelijk gedaan wordt over het probleemgedrag van buitenlandertjes … ik spreek regelmatig gedragscoaches en zie en lees intensief mee en het meeste zit bij de fokkers en massafok. Een fokker maakt het namelijk geen bal uit waar de hond wordt geplaatst en die nemen zelden een hond terug.  Er bij lange na niet voldoende registratie van gegevens/incidenten om bepaalde claims, zoals u ook nu maakt, te staven. Wij kunnen wel varen op wat wij wel zijn. Dat is dan niet de hele waarheid, maar wel indicatief. In ieder geval weten wij zeker dat er buitenlandse herplaatsers zijn die niet goed aarden in onze maatschappij. De redenen kunnen divers zijn, dat is niet nauwkeurig onderzocht. Bij andere type aanbod gaat ook het nodige mis. Het mooie is dat er ook voldoende goed gaat, maar ook daar hebben wij geen exacte cijfers van. In ieder geval merken wij van dierenartsen, hondenscholen, asielen, gedragsdeskundigen, klinieken en via marktonderzoeken/meldingen van consumenten dat er genoeg misgaat. Dus reden genoeg om dat aan te pakken. En als het op grote schaal goed gaat met de buitenlandse herplaatsers, dat is het toch een appeltje eitje?!   
 14. Emily: Hoe komt u aan de importcijfers? Piko Fieggen? Advertenties
 15. Jifke: Als het goed is worden de honden in het buitenland gemonitord en getest op diverse vlakken (gedrag, kinderen, katten, andere honden) en wordt het trauma bekeken … ik moet de fokkers en de massa fokkers nog zien die het zo intensief doen. Als het goed is, inderdaad. Dit gebeurt ook zeker niet, zowel bij importhonden als bij fokkerij. Daar wilt Fairdog een praktische en goede standaard in zetten. Als veel stichtingen die buitenlandse herplaatsers importeren het al goed georganiseerd hebben, dan is het enkel een formaliteit om een Fairdog aanbieder te worden.
 16. Johannes: Zouden de asielen van de dierenbescherming kunnen dienen als overstapplaats? Daar is binnen de Dierenbescherming al eens serieus naar gekeken. Wij vinden op dit moment van niet, maar het blijft een onderwerp van discussie.
 17. Jifke: Marktplaats koop je tweedehands fietsen en auto’s… geen honden. Dat mag je vinden. De praktijk wijst anders uit. Marktplaats heeft 52 tot 68% van het marktaandeel in handen. Onder het aanbod van buitenlandse herplaatsers ligt dit percentage waarschijnlijk nog hoger.
 18. Ivonne: Op de lijst van Stray staan stichtingen die niet volgens de regels werken weet ik uit ervaring. Kun je voorbeelden geven. Volgens mij hebben alle stichtingen gemeen dat de regelgeving complex en onduidelijk is. Wanneer we in een sfeer komen dat stichtingen elkaar onderling gaan afvallen in het openbaar maak je het veld echt niet professioneler. Richting waarin gedacht moet worden is een erkenning of iets als Fairdog. Pas dan komt er een vorm van goede controle.
 19. Alex: via de WOB-verzoeken over 2019/2020/2021 is zeer duidelijk gebleken dat het merendeel van de buitenlandse import via BROODFOK geïmporteerd wordt, geïmporteerd met UBN, geregistreerd via hun eigen malafide dierenarts met geregistreerde praktijk, cirkel rond…de focus ligt totaal verkeerd, jullie maken het de zwerfdierenstichtingen ontzettend moeilijk terwijl de broodfok alle faciliteiten heeft……DIERENWELZIJN……0 (NUL) theoretische aanpak, zonder te weten hoe de praktijk is, werkt niet mensen…..ga in gesprek met de juiste mensen, het levenswerk van veel vrijwilligers gaat naar de kl……terwijl de broodfokkers miljonairs worden…..zie petitie, zie programma opgelicht, zie house of animals ect ect ect. Verdiep je eens iets meer in wat Fairdog doet. Er zijn specifieke projecten gewijdt aan het bestrijden van illegale/malafide projecten om dit type handel te weren, of anders in ieder geval deels te reguleren. Daar gaat veel aandacht en focus naar. Daar zit dus een probleem, evenals er een probleem zit bij de import van buitenlandse herplaatsers. Beiden zijn het waard om te adresseren en verhouden zich ook tot elkaar op markttechnisch gebied. 
 20. Desiree: Hoe moet ik me Fairdog voorstellen. Wordt dat een portaal met een lijst met goedgekeurde stichtingen? Of gaan we daar ook PR doen voor elke afzonderlijke hond? Het idee is dat je als Fairdog-aanbieder gewoon een advertentie kunt plaatsen zoals dat nu ook gebeurt. Je zult alleen een goedkeuring moeten hebben vanuit Fairdog. Hoe die goedkeuring exact tot stand komt? Daar wordt binnen Fairdog over gesproken.  
 21. Alex: Om het slechte aanbod terug te dringen…..haal onze EG-erkenning terug, voor mijn part met een keurmerk, elke gek kan momenteel honden verhandelen. Elke gek kan inderdaad honden verhandelen. Daar willen wij met Fairdog een verschil in maken. Een gek kan geen Fairdog-aanbieder worden, enkel kundige mensen. Als wij dan de consument kunnen vertellen dat ze op website X enkel Fairdog aanbod kunnen vinden, dan pas maak je praktische een verschil.  
 22. Alex: Cijfers zijn, zeker voor overheidsinstanties, zeer duidelijk, en daar is niks bekend van 150000 en nogmaals, het merendeel is broodfok, heel makkelijk controleerbaar, zeker voor een NVWA, de buitenlandse “herplaatser” is maar een klein aandeel, haal de erkenning terug voor stichtingen die op een bonafide manier honden herplaatsen. Broodfok is geen term dat de overheid gebruikt. Deze valt ook lastig te distilleren uit de cijfers. Dat maakt mij nieuwsgierig naar de grond van jouw claim. In ieder geval zou deze vraag helemaal geen vraag moeten zijn. Binnen Fairdog willen wij elk facet van hondenhandel serieus nemen. Wat goed is, dat mag meer. Wat fout is, dat moet minder. Als alles goed is, dan is het een appeltje eitje om dat er door heen te krijgen.  
 23. Alex: @PIKO FIEGGEN…..voor praktische ervaring moet U met mensen in de praktijk in overleg gaan…. Dit zijn loze en slecht onderbouwde kreten. Dat ik nog niet met jou heb gesproken betekent niet dat ik met niemand uit de praktijk spreek. Los gezien van mijn persoon; Fairdog biedt de praktijk alle kansen en mogelijkheden om mee te denken, doen en bepalen. Dus grijp die kans i.p.v. elke vorm van voortgang te gijzelen door uitspraken zoals deze.  
 24. Jifke: ik dus ook niet … ga zelf maar op onderzoek uit welke organisatie in het buitenland chipt met 528 … is zo na te trekken voor het NVWA en RVO. Het mooie aan Fairdog is dat de overheid straks meer focus kan gaan leggen op wat er fout gaat. Fairdog-aanbod is immers goed, volgens dierenartsen, dierenbeschermers, wetenschappers, fokkers en importeurs
 25. Alex: jullie dromen…..2040……mentaliteit in andere landen kunnen wij niet veranderen, hooguit proberen te beinvloeden met onze doelstellingen…..praktijk mensen,praktijk aub. Je moet ergens beginnen, dus is een stip op de horizon niet verkeerd om richting te bepalen. 2040 is niet haalbaar in de praktijk, maar geeft wel richting aan hoe wij eigenlijk horen te denken. Willen wij namelijk echt de problemen oplossen, dan moeten wij vandaag nog gaan beginnen in het goed organiseren van activiteiten om de cultuur en gebruiken in die landen te veranderen. 
 26. Claudia: Is het geen zaak onderscheid te maken tussen de gezonde hond voor de consument die niet bekend is met de buitenlandse hond en de mensen die “in het wereldje zitten” en dus capabel zijn een (geestelijk) ongezonder hondje te houden? Daar wordt zeker naar gekeken. Sommige type honden kunnen niet bij elk baasje terecht, maar bij een goed baasje een uitstekend leven leiden. Daar moet je dus naar kijken en bepalen hoe je dat zo goed mogelijk in de juiste banen kunt gieten. 
 27. Alex: Wie zit er dan binnen Fairdog met ervaring in zwerfdierenwereld? Jij niet. Of bedoel jij dat niet? In ieder geval heb jij – net als andere experts – alle mogelijkheid om jouw stem en input mee te geven. Fairdog biedt daar alle kansen toe. Wat Fairdog niet is, dat is een politieke arena. Ik hoop van harte dat jij daar Fairdog ook niet voor wilt gebruiken.
 28. Jifke: Ik vind de term “gezonde hond” echt ontzettend fout. Ook binnen Fairdog vindt daar nu een gezonde discussie over plaats. Welke termen passen het best, dat is ook onze zoektocht. Voel je vrij om suggesties te delen.
 29. Emily: Piko Fieggen, hoe komt u toch aan uw cijfers? Er zijn niet 3.000 mensen die zich hier mee bezig houden. Maar toch echt veel meer. Toch zeker 3.000 was mijn uitspraak, omdat ik in ieder geval weet dat er ruim 2.000 jaarlijks actieve fokkers bij de Raad van Beheer zitten, zo`n 500 fokkers in die kringen daar om heen en zo`n 500 stichtingen/personen die actief zijn met de import van buitenlandse herplaatsers (honden). Het is ongetwijfeld meer, maar daar ontbreken verdere cijfers van. In de context van mijn verhaal gaat het overigens ook helemaal niet om het exacte aantal.  
 30. Gidea: Op welke datum gaat het platform van start? Het streven is in Q2 van 2022.
 31. Emily: Piko Fieggen. Zo goed mogelijk, valt legaal daar volgens u ook onder? Legaal omvat veel goede en minder goede activiteiten. In ieder geval moet goed volgens Fairdog minimaal de wetgeving zijn, met op bepaalde onderdelen een plus.
 32. Alex: Het is relevant geworden omdat de meerderheid van de import uit d broodfok komt, die de meeste problemen met zich meebrengen (parvo, rabiës, te jong etc.). Er is zeer zeker niet tijdens corona meer import via zwerfdierenstichtingen gekomen zie cijfers AUB!!!! Jij spreekt veel en regelmatig over cijfers, maar komt met beweringen over broodfok die volgens onze kennis nergens in cijfers terug te vinden zijn. Wil jij deze met ons (Fairdog) delen. En direct een goede definitie van broodfok meegeven, zodat wij zeker weten dat wij over dezelfde type fokkers praten. Het klopt overigens dat er meer gefokte honden uit het buitenland hier heen komen, dan herplaatsers. Dat wordt binnen Fairdog ook duidelijk gesteld. Het een ontslaat het ander echter niet van zelfkritiek.    
 33. Hens: Wat jammer dat er geen antwoord wordt gegeven op de vragen maar dat er een algemeen verhaal komt< Het is mij volstrekt onduidelijk wat Fairdog nou precies gaat doen? Fairdog maakt goed aanbod inzichtelijk, stimuleert goede praktijken en pakt foute praktijken aan. En dat alles op een manier dat praktisch ook daadwerkelijk aanslaat. 
 34. Alex: Advertenties van marktplaats is niet gezegd dat deze honden ook uiteindelijk in Nederland zijn aangekomen, DE WOB-VERZOEKEN TONEN DE WARE CIJFERS AAN!!! Staar je alsjeblieft niet blind op cijfers uit WOB-verzoeken. Ik weet bijvoorbeeld een fokker uit Nederland, die administratief buitenlandse herplaatsers haalt uit Portugal, terwijl ze gewoon in Nederland zijn geboren. Er zijn ook tal van importeurs die geen meldingen maken. In grote aantallen van gefokte honden, maar ook zeker van herplaatsers. En bij diverse fokkerijen in Hongarije en Tsjechië zijn Nederlandse chips aangetroffen. Hoeveel van honden van daaruit komen in Nederland als Nederlands gefokte honden terecht? Kortom, al deze voorbeelden komen niet terug in WOB-verzoeken.   
 35. Alex: Kriteria 1 zal zijn  als je maar betaald? Alex, je stelt veel vragen en toont betrokkenheid. Ik hoop dat jij begrijpt dat er maar één effect is van jouw bemoeienis; dat is voortgang frustreren voor wat naar mijn idee enkel voor egocentrische redenen kan zijn. Dat vind ik oprecht jammer, omdat jij verder geen dom persoon bent. Denk gewoon mee met Fairdog, je zit dan nergens aan vast. Lever expertise, input, en kijk waar wij uit kunnen komen. Tegelijkertijd kun jij dan jouw (jullie, ook van Saan) meerwaarde voor de sector tonen en bouwen aan jullie relevante vertegenwoordiging. Misschien bewijzen jullie dan wel meer waarde te hebben dan Stray-AFP. Met vragen en opmerkingen als deze.. Tja, dat weet je zelf eigenlijk ook wel.    
 36. Jifke: Hoe verhoudt een platform als een Fairdog zich met verhuisdieren die ook kwalitatief behoorlijk filtert?@Piko Verhuisdieren is er op gericht om honden zonder tussenkomst van een fysiek asiel een nieuwe plek te geven. Dat kan ook zeker Fairdog-aanbod zijn. Er is voor nu echter besloten om in de oprichting van Fairdog asieldieren nog niet mee te nemen. Dit kan later uiteraard alsnog, hoe exact is een discussie om dan te voeren.
 37. Emily: Wordt dat gratis Piko Fieggen? Dat platform? Ja, dat platform wordt gratis. Wat niet gratis is, zoals jij begrijpt, is het aantonen van kwaliteit. Binnen Fairdog proberen wij dit zo slim en praktisch mogelijk te organiseren. Gelukkig blijkt uit marktonderzoek dat elke hondenkoper bereidt is om 50 tot 100 euro meer te betalen als het een goedkeuring heeft van een samenwerking als Fairdog. Plus de grote voordelen op het vlak van zorgverzekering. Uiteindelijk zal dus – naast de hond zelf – de aanbieder er dus van kunnen profiteren, zodat zij ruimte krijgen om nog meer goed werk te leveren.   
 38. Desiree: Wij zijn uiterst zorgvuldig in de plaatsing van Galgos en Podencos en zullen daar voor nooit een podium als Marktplaats/Fairdog gebruiken. Anderen zullen dat wel doen. Hebben jullie enig idee wat je over je afroept? En hoe zit het met de kosten want die zullen ook betaald moeten worden? Een ieder is vrij om een eigen keuze te maken. Je hoeft dus niet onder de vlag van Fairdog aanbod te voeren. Je mag het ook wel doen en besluiten om niet op een platform als Marktplaats te adverteren. En ja, wij weten bij Fairdog heel goed wat wij over ons afroepen. Wij geloven echter in de kwaliteit en betrouwbaarheid van het concept Fairdog, omdat het voor hond, consument en aanbieder goed werkt. Wie wilt dat uiteindelijk nou niet? Ongetwijfeld een gedeelte, maar het merendeel zal zeker gaan ervaren dat het puur en alleen is gericht om daadwerkelijk beter aanbod van honden in Nederland te krijgen.
 39. Desiree: Hoe denken jullie dat de consument Fairdog weet te vinden? Men googlet op een ras en komt dan niet bij Fairdog maar bij de stichtingen. Maar die mogen straks niets meer doen en moeten doorverwijzen naar Fairdog? Of zie ik dat verkeerd. Dit wordt allemaal veel te ingewikkeld. Op dit vlak is een goed marketingplan en een sterke exploitatiepartner van belang. Het bereik van alle deelnemende partijen van Fairdog is groot. Via eigen kanalen, media, politiek en het bedrijfsleven. Dat moet dus te doen zijn.
 40. Alex: De cijfers via wob-verzoeken zijn officieel aangekomen honden, dat is hoger dan wat U noemt, daarnaast komt er nog een berg binnen zonder dat dat bekend is, dus de cijfers liggen veel hoger dan wat U noemt, en nogmaals  het merendeel is broodfok….en volgens mij draait alles daarover en niet over zwerfdierenstichtingen. De cijfers die ik noem gaan over het deel van de herplaatsers. Dat is en blijf een schatting, omdat dit niet exact te herleiden is. De beste combinatie van cijfers is die van de overheid + een database van ruim 1,9 miljoen advertenties.
 41. Emily: Nee hoor Piko Fieggen. U zit veel en veel te laag. WOB verzoeken onderzoeken betekent maandenlang werk.  En die geven de getallen weer van de Traces importen en dan mag er nog een percentage boven op. Dan zit u nog niet eens in de buurt. Volgens mij verwar jij mijn genoemde cijfers als het totaal van import, terwijl ik mij met 15.000 tot 20.000 richt op het geschatte aantal herplaatsers.
 42. Alex: commerciële platvormen om zwerfdieren te plaatsen die op zoek zijn naar een beter leven, lijkt me echt niet de bedoeling. De grootste adverteerders op bijvoorbeeld Marktplaats zijn aanbieders van buitenlandse herplaatsers. Dus je geeft met jouw opmerking toe dat er wel het nodige verbeterd kan worden? Overigens staat commercie bij mij niet 1-op-1 gelijk aan slechte praktijken. Wie goed doet, kan daarvoor beloond worden. Het is wel een aandachtspunt, omdat er mogelijk risico is op mindere kwaliteit/betrouwbaarheid i.v.m. winstoptimalisatie.  
 43. Emily: Piko Fieggen, er wordt heel veel geld verdiend aan buitenlandse honden door Verhuisdieren. Is het nu de bedoeling, dat Fairdog en Verhuisdieren bij elkaar gaan komen? Er is nog niet gesproken met Verhuisdieren. Op het moment dat wij besluiten om iets te gaan doen met binnenlandse herplaatsers, dan zullen zij zeker een partij zijn om eens mee te sparren. Net zoals Dierenlot en de Dierenbescherming, die overigens beiden al verbonden zijn aan Fairdog. Binnen Fairdog draait alles om de beste balans tussen kwaliteit van de hond, de bereikbaarheid van de consument en de praktische uitvoering door de aanbieders. Op alle drie de vlakken moet er een win-win situatie ontstaan. Lukt dat? Dan mag er ook best aan verdiend worden. Immers wijst de praktijk uit dat initiatieven die zichzelf niet staande kunde houden, uiteindelijk kopje onder gaan. En dan ben je alsnog nergens. Overigens heeft Fairdog geen winstoogmerk, dus mocht je daar twijfels hebben: dat hoeft niet. De enige partij die hier direct winst kan gaan boeken (hoeft niet), zal de aanbieder zijn.  
 44. Annemiek: Wordt Fairdog een kosteloos platform? Fairdog moet aanslaan in de praktijk. Dit betekent dat het platform om te adverteren geen nodeloos drempel moet zijn. De insteek (en onze verwachting) is dat het platform kosteloos is. Uiteraard zullen er wel kosten(dekking) verbonden zijn aan het aantonen van kwaliteit. Hier wordt goed en zorgvuldig over nagedacht, zodat het niet onnodig hoog is, maar wel betrouwbaar en praktisch goed te organiseren. Overigens toont marktonderzoek aan dat consumenten bereid zijn 50 tot 100 euro meer te betalen voor aangetoonde kwaliteit. Eventuele kosten voor aanbieders kunnen dus ruim terugverdiend worden.