‘The greatness of a nation and it’s moral progress can be judged by the way it’s animals are treated.’ Mahondas Karamchand Gandhi

 

India algemeen

India ligt op het Indisch subcontinent in Zuid-Azië en is voor het grootste deel een schiereiland, dat in het westen en zuiden grenst aan de Indische Oceaan en in het oosten aan de Golf van Bengalen. In het noorden grenst het land (van west naar oost) aan Pakistan, China (voornamelijk Tibet), Nepal, Bhutan, Myanmar en Bangladesh. Ten zuidoosten van India in de Indische Oceaan ligt de eilandstaat Sri Lanka en ten zuidwesten liggen de Maldiven. De hoofdstad is New Delhi, maar de grootste stad van het land is Bombay. India is een federale republiek onderverdeeld in 28 staten, 6 unieterritoria en 1 nationaal hoofdstedelijk territorium. India is na China het meest bevolkte land ter wereld.

De term India is vooral gebruikelijk geworden in navolging van de Engelse benaming. De term Indië is lange tijd gebruikelijk geweest in België, maar wordt naar Nederlands voorbeeld nu ook geleidelijk vervangen door India. Indië verwijst in het Nederlandse spraakgebruik namelijk naar Nederlands-Indië, het hedendaagse Indonesië. Dit geldt eveneens voor het adjectief en het demoniem: Indisch en Indiërs hebben in Nederland betrekking op Nederlands-Indië / Indonesië. Bedoelt men India, dan gebruikt men Indiaas resp. Indiaërs.

 

India wordt gerekend tot de ontwikkelingslanden met een laag gemiddeld inkomen. De Indiase overheid schatte zelf dat over de jaren 2004 en 2005 gemiddeld 27,5% onder de armoedegrens leefde, wat neer kwam op ruim driehonderd miljoen mensen. Het verschil tussen de armoede in de landelijke gebieden (28,3%) en de armoede in de stedelijke gebieden (25,7%) is relatief gezien niet zo groot, ook al is het absolute aantal mensen dat in armoede leeft in de landelijke gebieden ruim tweeënhalve keer hoger. Ook is het zo dat het leven in de stedelijke gebieden duurder is, waardoor de armoedegrens daar anderhalf keer hoger is gelegd dan die in de landelijke gebieden.

Er bestaan grote verschillen in welvaart per staat. De staten rond de Ganges en die ter zuiden daarvan gelden als de armste gebieden van India. De vijf armste staten waren in 2004 en 2005 Orissa (46,4% onder de armoedegrens), Bihar (41,4%), Chhattisgarh (40,9%), Jharkhand (40,3%) en Uttarakhand (39,6%). Het noordwesten, de noord-oostelijke staten en het zuiden kennen de minste armoede. Zeven staten en drie territoria hebben minder dan vijftien procent van de bevolking onder de armoedegrens leven.

 

Van ongeveer het jaar 300 tot het jaar 500 was een groot deel van hedendaags India onderdeel van het Gupta-rijk. India was in die tijd in beschaving het verst gevorderde gebied op aarde. De Indiase cultuur oefende toen sterke invloed uit op geheel Zuidoost-Azië. Invallen van steppenvolkeren uit Centraal-Azië leidden echter ca. 500 tot de instorting van het Gupta-rijk. Hierna werd een groot rijk gevestigd door de Chalukya in midden-India van ongeveer de jaren 500 tot 750. De islam werd kort na 700 geïntroduceerd in het noordwestelijk deel van het subcontinent, Sindh. Omstreeks 1200 begon de Islamitische verovering van geheel Noord-India. De verovering ging aanvankelijk gepaard met onderdrukking van het Hindoe-geloof, maar na verloop van tijd groeide er een zekere modus vivendi tussen Moslims en Hindoe’s. Slechts in enkele gebieden ging de meerderheid van de bevolking over tot de islam. In 1526 vestigde het islamitische Mogolrijk zich in India. De Taj Mahal wordt ook wel één van de wereldwonderen genoemd. Daarom is het ook heel aantrekkelijk voor toeristen. Portugal was het eerste Europese land dat om Kaap de Goede Hoop zeilde en India bereikte. Zij vestigden daar de kolonie Goa. Vanaf de 17e eeuw begon Engeland de situatie in India te beïnvloeden. In 1676 vestigden ook de Fransen zich aan de oostkust van India bij Pondicherry, ten zuiden van Madras. Van 1858 tot 1947 werd India geregeerd als een onderdeel van het Britse Rijk.

 

 

India is na China het land met het grootste bevolkingsaantal ter wereld. Bij het begin van de 20e eeuw telde India 250 miljoen inwoners; dat aantal is nu verviervoudigd.

 

Dierenwelzijn

De straten in de steden van India zijn vaak druk, stoffig en vies en lawaaierig. Daarbij zwerven er ook nog talloze dieren zoals honden, katten, koeien, varkens, ezels en paarden over de straten. Vooral honden komen het meest voor. Deze zijn dan door hun eigenaar op straat gezet omdat ze niet meer voor hem konden of wilden zorgen. De zorg voor dieren heeft geen hoge prioriteit voor de mensen in India. Veel van de gezondheidsproblemen van deze zwerfhonden komen door slechte voeding en slechte leefomstandigheden. Ook worden er veel dieren aangereden door auto’s.

Nergens op de wereld zijn zoveel straathonden als in India en er is geen land ter wereld dat zoveel lijdt door de straathonden. Vrijlopende honden zijn er in tientallen miljoenen en miljoenen mensen worden jaarlijks gebeten door de straathonden, waarbij kinderen het meest frequent gebeten worden. Zo’n 20.000 mensen sterven jaarlijks aan Rabies infecties – dat is ongeveer een derde van het aantal mensen wat aan rabies overlijdt in de wereld. Groepen straathonden verzamelen in de publieke parken, langs de kant van de weg en in straathoeken – ’s nachts jankend en blaffend in de straten. Joggers dragen bamboestokken om de honden weg te slaan als ze achtervolgd worden en fietsers dragen stenen in hun jaszakken om de opjagers weg te krijgen. Honden die door hun eigenaren worden uitgelaten, worden niet zelden aangevallen door straathonden.

Omdat India enorme hoeveelheden afval en vuilnis langs de kant van de straten dumpt, kunnen allerlei straatdieren – waaronder koeien, honden, varkens, geiten,katten enz – zich in leven houden door het restafval.

De allereerste en belangrijkste maatregel om het aantal straathonden te verminderen is het kanaliseren van de afvalstromen. Alleen als er geen afval meer overal gedumpt wordt, heeft het zin om de hondenoverschot aan te pakken. Het tweede belangrijkste is vervolgens het massaal castreren en vaccineren van honden. Het heeft geen zin om alleen het hondenoverschot aan te pakken, ook al niet door het gevaar dat ratten de plek overnemen van de honden in geval het aantal honden sterk reduceert en het afval massaal gedumpt blijft worden. Een goed voorbeeld van het aanpakken van de hoeveelheden straathonden is Jaipur – maar helaas is dit een van de weinige goede voorbeelden.

Tal van Hindoe’s voeren straatdieren vanuit het dagelijks doen van een goede daad. Vanuit religieuze overwegingen hebben Hindoe’s een enorm respect voor alles wat leeft – reden om geen straatdier te zullen doden. Ook bij massale castratiecampagnes zijn Hindoes regelmatig tegen het castreren van straathonden en ze willen de honden niet van de straat weggehaald zien. Moslims kunnen ageren tegen het weer vrij laten van de gecastreerde honden – ook al kwamen de gecastreerde honden twee dagen eerder uit dezelfde straat. Vanwege de enorme aantallen straathonden zeggen experts dat het in ontwikkeling zijnde contraceptieve vaccin de enige oplossing gaat bieden vanwege de mogelijke brede toepassingen en het goedkoop kunnen castreren en vaccineren.

 

Malavika Vyawahare and Niharika Mandhana contributed reporting

 

 

 

Wetgeving

Euthanasie in India op honden is in 2001 bij wet verboden. In India vinden ze dat alleen God mag bepalen over leven en dood.

 

Er bestaan wetten voor zwerfdieren maar deze worden lang niet altijd nageleefd en vaak zelfs genegeerd. Zelfs de lokale politie weet vaak niet van deze wetten af.

 Het is verboden bij weet om zwerfdieren te vermoorden.

 Zwerfdieren mogen niet worden gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek.

 Het is verboden zwerfhonden buiten de stad te zetten.

 Het is verboden zwerfdieren opzettelijk te verwonden.

 

Een link met dieren wetten:

http://www.peopleforanimalsindia.org/animal-protection-laws.html#law6

 

Hieronder volgt een samenvatting van de wet tegen diermishandeling van 2001:

It is against the law to:

• Give an animal any injurious substance. It is illegal to put out poisoned food. (PCA,Section 11)

• Transport any animal in any manner that will cause him or her unnecessary suffering. This includes loading cows into trucks without ramps and overcrowding the vehicle as well as tying up pigs and carrying them on cycles (PCA, Section 11). All violations of Section 11 are punishable with a fine of Rs 100 and/or up to three months in jail.

• It is illegal to kill homeless animals. Citizens may only report what they perceive as a nuisance to the municipal authorities. The municipality is required to maintain an animal pound for animals. Previously, municipalities would kill these animals (mainly dogs) cruelly by electrocution, starvation and burying alive. After 1992, it became illegal for municipalities to kill stray dogs. The High Courts of Delhi, Rajasthan, Gujarat, Mumbai and several other states have specifically forbidden the killing of stray dogs and have directed the municipality to introduce a sensible sterilisation programme instead. The Animal Welfare Board of India has established a code of conduct for municipalities. Failure to follow the code can invite contempt of court proceedings.

• Sections 428 and 429 of the Indian Penal Code make it illegal to maim or cause injury to any animal with a monetary value greater than Rs 10. It is illegal to throw acid on cows (something that vegetable sellers do as a matter of routine). The Code also makes it illegal for cars to purposefully injure or kill dogs, cats and cows on the street. Offenders can be reported to the local animal protection group and police station and a case filed under the above-referenced sections. Punishment is a fine of Rs 2000 and/or a jail term of up to five years.

 

• Stray animals may not be used for research. The Rules for Experimental Animals, as formulated by the Committee for the Control and Supervision of Experimental Animals, state that only animals bred for the purpose of research by institutes registered by the Committee may be used for experimentation (although, of course, such animals suffer and feel pain just as much as strays or any other animal). It is illegal for any medical, educational or commercial research institute to pick up stray animals from the street or from the municipal pound for this purpose.

 

Wat kan je doen?

Er zijn veel asielen in India die de straatdieren helpen door ze op te vangen en te genezen. Gezien de kwaliteit van de asielen is het zeer de vraag of dit kwaliteit van leven is voor een voormalige straathond. Vaak zitten honden in een asiel aan de ketting om gevechten met andere honden te voorkomen. Dit kan vaak niet anders opgelost worden in geval een dier gewond is, maar een hond permanent zo houden is een kwelling voor het dier. De allerbelangrijkste oplossing is het laten castreren van het dier, om de hond of kat daarna weer op straat terug te zetten (in de straat van het gevangen zijn). Het zwerfdierenleed wordt zo simpelweg verminderd omdat er uit deze hond geen nesten pups meer geboren zullen kunnen worden.

 

De Indiaërs krijgen zelf een opsomming vanuit de wet wat er gedaan kan worden:

• When you see a dog or cow being hit or stoned, be sure to inform the offender of the law and get him or her to stop. Should the abuse persist, register an FIR at the closest police station. Do not become discouraged if the police do not, at first, take you seriously. In many cases, they may not know the laws pertaining to animals. Be polite but firm.

• If the municipality in your area is still cruelly killing homeless dogs, make an appointment with the municipal commissioner. Inform the commissioner that it has been proven that cruelly killing dogs reduces neither their number nor the incidence of bites and rabies and that the courts have ruled that it is illegal to cruelly kill stray animals. The Animal Welfare Board of India has developed a set of guidelines for all municipalities directing the implementation of the Animal Birth Control (ABC) programme. If there is an animal welfare organization in the area, urge it to take up the ABC programme.

• It is illegal for a municipality to round up stray dogs and abandon them outside city limits, as it places them in circumstances likely to cause their death from starvation and thirst. Therefore, you should challenge this cruelty in court.

• When you find cows or buffaloes on the street or tethered on public pavements, ask those nearby if anyone knows their owner or the dairy to which they belong. Inform the owner that it is illegal to allow cows to wander. If the owner does not have enough space to keep the cows comfortable or the means to feed them, file a complaint with the municipality asking that the cows be sent to a suitable shelter. Cows and buffaloes left on the street are often hit by cars and die from eating plastic bags, broken glass and other trash.

• If you notice cows or other animals with burn marks, usually on their rumps, near particular fruit and vegetable markets, it is probable that the vegetable sellers throw acid on the animals to drive them away from their stalls. If there is a market association, approach the head and inform her or him of the law (IPC, Sections 428 and 429). Request that all vegetable vendors be warned against this practice. Inform the police station in the area to keep an eye out for such violations.

• When you see an animal knocked over by a vehicle, get the number of the vehicle. Check the animal for signs of life. If possible, move him or her to safety and administer life-saving first aid. If you can take the animal to a veterinarian yourself, do so. If not, call an animal welfare organization that has an ambulance. Once the animal is taken care of, file a complaint against the offender with the closest police station (IPC, Sections 428 and 429).

• If you know of any research institute that is using animals, ask for the source of the animals. If you suspect the animals have been taken from the street or a pound or that the animals are being abused, contact the Committee for the Purpose of Control and Supsion of Experiments on Animals (CPCSEA).

 

 

Klimaat

India heeft verschillende klimaat zones, van een tropisch klimaat in het zuiden tot een gematigd klimaat in het noorden. Het grootste gedeelde van India wordt echter gekenmerkt door een moessonklimaat en kent 3 seizoenen. Het koele seizoen van oktober tot februari, het hete seizoen van maart tot juni en regenseizoen van midden juni tot september. Met name in de warme seizoenen slaan de maden-wonden toe; als een dier een wond krijgt en de vliegen krijgen in de hitte gemakkelijk de kans om eieren te leggen, komen eerst larven uit die uitgroeien tot maden die het dier vervolgens letterlijk opvreten. Er zijn spuitbussen te koop in alle apotheken in India om de veelvuldige maden-wonden effectief schoon te houden van vliegenlarven.

 

 

Politiek

India is een democratische republiek met een overwegend federale structuur. Aan het hoofd staat een president, de taken van deze president zijn grotendeels ceremonieel. De president en vice-president worden iedere 5 jaar gekozen door een speciaal kiescollege. De uitvoerende macht ligt bij de raad van ministers (het kabinet), die geleid worden door een minister-president, momenteel Manmohan Singh. De president benoemt de minister-president die wordt voorgedragen door de regerende politieke partij of coalitie. De president benoemt dan ministers op advies van de minister-president. Het parlement van India kent twee kamers, het hogerhuis genaamd Rajya Sabha (Nederlands: De raad van de staten) en het lagerhuis genaamd Lok Sabha (Nederlands: Het huis van de mensen). De regering legt verantwoording af aan de Lok Sabha. India kent algemeen stemrecht sinds 1950 (Indiase Grondwet) en de minimale kiesleeftijd is 18 jaar. Het land maakt gebruik van een districtenstelsel. De omvang van een kiesdistrict verschilt per soort verkiezing, omdat er één zetel te behalen valt per kiesdistrict. Voor landelijke verkiezingen zijn ze daarom groter in omvang dan voor verkiezingen voor de verschillende staten.

 

 

Religie

India is de bakermat van verschillende religies, waaronder het hindoeïsme, boeddhisme en het sikhisme. Ook de islam heeft een belangrijke invloed op de Indiase geschiedenis en India hoort, samen met Indonesië en Pakistan tot de top drie van landen met het grootste aantal moslims. India kent geen staatsgodsdienst en is officieel een seculier land. Vanuit religieuze overwegingen verschillen de houdingen naar straatdieren aanzienlijk. Zo wordt een Hindoe vanuit de religieuze boeken opgedragen om elke dag een goede daad te doen – zoals het voederen of verzorgen van straatdieren, de zogenaamde gemeenschapsdieren. De gemeenschapsdieren zijn van niemand qua eigenaarschap, maar worden wel verzorgd door de mensen die in dezelfde omgeving leven. Islamieten daarentegen krijgen vanuit de godsdienst mee dat een hond onrein is – reden om honden niet in huis te houden en ook reden om zo min mogelijk met honden te maken te willen hebben ivm de onreinheid van de adem van de hond en de noodzaak tot het in reine omgeving te kunnen bidden.

Aantal aanhangers van de religies volgens de laatste census van 2001:[1]

Religie Aantal % Top 3 staten e.d. (%)

 

Hindoeïsme

827.578.868 80,5% Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Orissa

 

Islam

138.188.240 13,4% Laccadiven, Jammu en Kasjmir, Assam

 

Christendom

24.080.016 2,3% Nagaland, Mizoram, Meghalaya

 

Sikhisme

19.215.730 1,9% Punjab, Chandigarh, Haryana

 

Boeddhisme

7.955.207 0,8% Sikkim, Arunachal Pradesh, Mizoram

 

Jaïnisme

4.225.053 0,4% Maharashtra, Delhi, Rajasthan

 

Overige religies

6.639.626 0,6% Arunachal Pradesh, Jharkhand, Meghalaya

 

 

NGO’s

Belangrijke dierenwelzijn organisaties in India zijn:

• The Blue Cross

• People of Animal Trust – door mevrouw Ghandi (politica)

• PETA India; www.petaindia.com

 

Een uitgebreide lijst van dierenwelzijn organisaties per stad of regio in India is te vinden op: http://www.weforanimals.com/animal%20welfare%20organizations/animal-welfare-organizations-3.htm.