Stray-AFP vraagt aan stichtingen die zich aansluiten onderstaande gedragscode te ondertekenen.

Adoptie en/of emigratie

Ten aanzien van activiteiten die te maken hebben met de emigratie en adoptie van zwerfdieren uit Europa door stichtingen die aangesloten zijn bij Stray Animal Foundation Platform geldt de volgende gedragscode:

 1. De stichting heeft tot doel het leveren van diensten die het verbeteren van het welzijn van de dieren beoogt.
 2. De stichting heeft een handelserkenning (Regeling handel levende dieren en levende producten, artikel 2.28). Daarnaast moet een stichting een inslagregister en uitslagregister bijhouden waarin de eindbestemming voor elke hond/kat aangetoond kan worden.
 3. Buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie zijn geneutraliseerd met uitzondering van hele jonge dieren en dieren op leeftijd.
 4. Honden en katten die geïmporteerd worden zijn aangemeld in het handelscontrolesysteem TRACES.
  • De dieren hebben een Europees dierenpaspoort
  • de dieren zijn gechipt
  • de dieren hebben een geldige rabiësinenting
  • honden zijn ingeënt tegen de ziekte van Carré (hondenziekte)
  • er is een gezondheidscertificaat bij de dieren aanwezig. Er geldt een verplichte bewaartermijn van 3 jaar voor dit certificaat.
 1. Alle buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie zijn ontwormd en behandeld tegen teken en vlooien.
 2. De stichting emigreert geen pups die jonger zijn dan 15 weken (i.v.m. leeftijd van de eerste rabiësvaccinatie en drie weken inwerktijd rabiësvaccin).
 3. Transport en invoer gebeurt volgens de richtlijnen van het ministerie van Voedsel- en Warenautoriteit.
 4. De stichting hanteert nazorg nadat de dieren geadopteerd zijn en verzorgt eventuele herplaatsing binnen de stichting, zodat het dier niet in een Nederlands asiel terecht komt.
 5. Voor honden en katten die geëmigreerd worden vanuit niet Europese landen gelden aangepaste regels. Stichting werkt volgens de voor dat land geldende regels.

Hierbij verklaart ondergetekende (officiële bestuurder) dat de stichting namens wie opgetreden wordt, zich bij alle adoptie- en emigratiewerkzaamheden zal  houden aan de bovenstaande gedragscode.

Datum/plaats                                      Naam stichting / contactpersoon

 

Wanneer er geen sprake is van adoptie en/of emigratie

Hierbij verklaart ondergetekende dat bovenstaande gedragscode niet van toepassing is op genoemde stichting. Ondergetekende verklaart hierbij geen activiteiten te doen met zijn stichting die te maken hebben met adoptie of emigratie van buitenlandse zwerfdieren.

Onderstaande stichting richt zich uitsluitend op oplossingen in het land van herkomst en beperkt zich tot het doen van TNR projecten en/of educatie en voorlichtingsactiviteiten.

 

Datum/plaats                                      Naam stichting / contactpersoon