Annemarie: “Respect hebben voor dieren is respect hebben voor onszelf. Er is namelijk geen verschil tussen de natuur en ons, er is geen ‘wij’ en ‘de dieren’. Er zijn geen gescheiden werelden; alle levende wezens zijn in feite één. Wij zijn geen opperwezens en alleenheersers in dit universum, al denken velen van ons van wel. De dieren zijn geen minder goden, of ‘producten’ die er voor óns zijn; wij horen er – juist door ons vermogen tot bewust zijn- voor de dieren. Het is onze taak om ze te beschermen en respectvol met ze om te gaan. Er bestaat geen morele rechtvaardiging of vergoelijking voor het toestaan van- en het wegkijken bij lijden om welk wezen het ook gaat. Hierin kan en mag geen scheiding worden aangebracht. Lijden is lijden – of het nu om mensen of om dieren gaat. Animal Foundation Platform is op de keper beschouwd een stichting die eigenlijk veel meer doet dan zich alleen inzetten voor de zwerfdieren in Europa: ze bevordert bewustzijn en voert het moreel activisme waar de wereld behoefte aan heeft. Ik ben dan ook trots dat ik, samen met mijn fantastische mede ambassadeurs, mijn steentje hieraan mag bijdragen”.

 

 

Annemarie De Vries-Postma (1969) is journalist, columnist en schrijfster van o.a. de (internationale) bestsellers `The deeper secret`, `Ziels Eigenwijs`, `Ziels Gezond` en `De Helende Kracht van Acceptatie`. Ze is een veel gevraagd spreker en natuur-/dierenbeschermer. Ze woont op het Friese platteland met haar man Robin en hun drie honden Suddha, Broes en Dootje.

 

 

Voor meer info over Annemarie en haar werk: www.annemariepostma.nl