Stray-AFP heeft voor 2017 een ontheffing terugplaatsing verwilderde katten (FFW)

Stray-AFP is momenteel druk met het landelijk zwerfkattenproject Zwerfkatten Nederland. Dit project promoot de TNR methode. Hierbij worden katten gevangen, vervolgens geneutraliseerd en geënt en vervolgens na herstel teruggeplaatst op de plek waar de dieren gevangen zijn. Om de dieren weer terug te plaatsen op de plek waar ze gevangen zijn is echter een ontheffing nodig (artikel…