Verorderingen tav het uit- en invoeren van gezelschapsdieren

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 577/2013 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 2013 inzake de modelidentificatiedocumenten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden en de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voorwaarden die zijn…