Onderteken de verklaring tegen het doden van zwerfdieren tijdens de organisatie van grote sportevenementen!

Speciaal voor Wereld Zwerfdierendag heeft ISAT een gemeenschappelijke verklaring opgesteld tegen het doden van zwerfdieren tijdens de voorbereidingen van grote sportevenementen Elke keer wanneer er internationale sport evenementen worden georganiseerd in landen met grote zwerfdier populaties worden deze dieren op grote schaal en op afschuwelijke wijze afgeslacht. Afmaken van zwerfdieren is in het geheel geen…