Rectificatie richting Stichting Ador

Posted on: December 2nd, 2012 by isabellesternheim No Comments

AFP stelt zich als doel het ondersteunen van stichtingen die zich inzetten om de levensomstandigheden van zwerfdieren te verbeteren en te zoeken naar structurele en duurzame oplossingen om hun aantal te verminderen.

 

Op 19-11-12 heeft AFP een verklaring opgesteld naar aanleiding van een aantal negatieve media publicaties over de adoptie van buitenlandse zwerfhonden. Laatste aanleiding hiervoor was een bericht over de onderschepping van een aantal Roemeense honden die in zeer slechte gezondheid zouden zijn geweest.

 

Animal Foundation Platform heeft gemeend zich openbaar te moeten distantiëren van adopties en emigraties waarbij de wettelijke verplichtingen niet nagekomen worden of waar de goede gezondheid van de te transporteren dieren niet vastgesteld en gedocumenteerd is.

 

Wij zijn er inmiddels op gewezen dat de feiten die in de media over het Roemeense zwerfdieren onderwerp naar voren zijn gebracht totaal niet kloppen met de realiteit. In het belang van een juiste beeldvorming over emigratie en adoptie van buitenlandse zwerfdieren willen wij hierbij de ware feiten over dit onderwerp met u delen

 

“De Roemeense stichting Asociatia Ador is op de grens van België aangehouden. Zij waren op weg met 18 honden die allen op weg waren naar hun adoptanten. De honden zijn in beslag genomen omdat gezondheidscertificaten ontbraken. Stichting Ador was in de veronderstelling dat de aantekening van de dierenarts in alle paspoorten dat de dieren gezond waren voldoende zou zijn. Alle 18 honden waren gechipt, en volgens de EU richtlijnen geënt. . De Belgische dierenarts die de honden heeft onderzocht na inbeslagname heeft de honden allen gezond verklaard. ”Renate Feringa, contactpersoon Asociatia Ador.

 

Wij willen benadrukken dat de intentie van onze eerder opgestelde verklaring blijft bestaan. Wij blijven erbij dat in geval van emigratie en adoptie van buitenlandse dieren aan de volgende voorwaarden voldaan moet worden

 

• Dieren worden voor vertrek gescreend door een dierenarts in het land van herkomst. Hierbij wordt het dier gechipt en gegevens worden bijgeschreven in een dierenpaspoort.

• Dieren worden bij voorkeur reeds gecastreerd in het land van herkomst (met uitzondering van pups en honden op hoge leeftijd).

• Dieren worden ontwormt en behandeld tegen vlooien en teken.

• Dieren worden gevaccineerd met de wettelijk voorgeschreven vaccins (bijv. Rabiës). Gegevens hierover worden bijgeschreven in het dierenpaspoort.

• Transport en invoer vindt plaats volgens de regels van het ministerie van Voedsel- en Warenautoriteit.

• Bij AFP aangesloten stichtingen werken volgens een ondertekende gedragscode waar bovenstaande aspecten in beschreven zijn.

 

Wij zullen ons vanaf nu echter scherper gaan richten op het waarheidsgehalte van negatieve berichtgeving. Negatieve beeldvorming ten aanzien van buitenlandse zwerfdieren maakt de kansen op oplossingen voor het zwerfdieren probleem namelijk alleen maar kleiner en doet afbreuk aan de inspanningen van personen en stichtingen die zich aan alle regels houden en het beste voor hebben met de zwerfdieren.

 

Stray Animal Foundation Platform

Namens bestuur en aangesloten stichtingen

 Copyright © 2012 Animal Foundation Platform
Cadiri Online Applications