Het donatiebeleid van het Animal Foundation Platform bestaat uit 2 delen: materiële donaties en gelddonaties. Deze twee delen worden afzonderlijk beschreven.

 

 

Materiële donaties

Bij materiële donaties kun je denken aan:

• Honden- en kattenvoer (zowel droog als nat)

• Honden- en kattensnacks

• Manden en kussens

• Riemen, halsbanden en tuigjes

• Dekens, handdoeken, slaapzakken, dekbedden

• Verschillende soorten medicijnen:

– steriele afdekdoeken

– antibiotica

– hechtdraad

– ontvlooi en ontwormmiddelen(!!!)

– operatiesetjes

– pijnstillers(metacam, rimadyl, novacam etc)

– steriele handschoenen sets

– stethoscopen

– tandartsengereedschap

– tekentangen

– tondeuses

– kruiken (voor warmhouden na operaties)

– lekkende kruiken (om te vullen met zand als stabilisatiemiddel tijdens operatie)

– verbandgaas

– steriele gaasjes

– calendulan crème en zalf

– spuitjes en naalden, beide steriel

-` verbandmiddelen

 

• latex handschoenen gewoon, niet steriel

• vangstok

• brancard

• operatietafel

• operatielamp

• infuusmateriaal

 

 

• Tekentangetjes

• Anti-vlooienmiddel en ontwormingsmiddel.

• Voerbakken

• Benches

• Verzorgingsmiddelen: shampoo, borstels, kammetjes

 

De materiële donaties komen op verschillende manieren binnen:

• Werving door vrijwilligers van het platform bij bedrijven en particulieren

• Schenkingen die aan het platform worden gedaan

 

Verdeling van de materiële donaties

Wanneer er een donatie wordt gedaan, die verdeelbaar is onder de aangesloten stichtingen bij het platform (bijvoorbeeld een grote partij voer of spullen), wordt er een vanuit het platform een mail gestuurd naar de stichtingen. De stichtingen die interesse hebben kunnen reageren op deze mail en de donatie wordt verdeeld. Soms over meerdere stichtingen en soms gaat het naar 1 stichting. Dat wordt van tevoren aangegeven en bijgehouden.

Wanneer er een donatie wordt gedaan waarbij de hoeveelheid te klein is om onder meerdere stichtingen te verdelen, wordt dit vermeld. Alle stichtingen kunnen reageren die voor deze of een soortgelijke donatie in aanmerking willen komen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan kleinere hoeveelheden voer. Deze stichtingen komen op een lijst te staan, waarbij iedere stichting een keer aan de beurt komt. Zo wordt de lijst afgewerkt en uiteindelijk weer bovenaan gestart als iedere stichting een donatie heeft gekregen. Op deze manier komt iedere stichting aan de beurt en is de verdeling zo eerlijk mogelijk. Bij materiële donaties die over de datum zijn, kan er gekeken worden welke stichting binnen korte tijd naar het buitenland gaat en in staat is om het mee te nemen. Dan wordt de transportdatum als leidend aangehouden.

Waar kan de donatie opgehaald worden

 

 

Het ophaalpunt waar de stichtingen de donatie op kunnen halen is afhankelijk van de donatie en de hoeveelheid. Bij een grote partij die verdeeld wordt, blijft de donatie in veel gevallen op dezelfde plek en is er een contactpersoon aanwezig. Nadat via de mail tussen het platform en de stichtingen bekend is welke stichtingen interesse hebben, krijgen deze stichtingen de naam van de contactpersoon. Zij kunnen een afspraak maken wanneer het wordt opgehaald, uiteraard het liefst zo snel mogelijk.

Bij een product met een kleine afmeting of een kleine hoeveelheid, kan het eerst opgehaald worden door een vrijwilliger van het platform. Deze vrijwilliger zet het thuis neer of ergens in de opslag. De stichtingen die interesse hebben kunnen contact opnemen wanneer zij het komen ophalen. Ook hier geldt weer het liefst zo snel mogelijk.

Een aandachtspunt bij dit deel van het donatiebeleid is, dat er eerst altijd via de mail wordt gevraagd welke stichtingen interesse hebben. Pas wanneer een stichting heeft aangegeven interesse te hebben, wordt de naam van de contactpersoon of vrijwilliger gegeven waar het opgehaald kan worden. Dit om te voorkomen dat een contactpersoon onnodig veel wordt gebeld met vragen, of stichtingen die in het verleden misbruik hebben gemaakt van de donaties in aanmerking komen. Daarnaast is belangrijk en noodzakelijk dat de stichting die voor de donatie in aanmerking wil komen het profiel van de stichting op het platform heeft ingevuld. Dit wordt ook nagekeken bij gunning van de donatie.

 

 

Geldelijke donaties

De geldelijke donaties kunnen op de volgende manieren binnen komen:

• Sms-donatie 1,50 (na aftrek van kosten provider) per sms rechtstreeks op het rekeningnummer van het platform 1577.78.177 bij Rabobank Alphen a/d Rijn

• Directe stortingen op hetzelfde nummer

• Verkoop van spullen in de webshop. Per artikel staat aangegeven hoeveel % ten gunste komt van het platform

• Verkoop van de verhalenbundel over zwerfdieren (verwachting uitgave medio april 2011)

• Verkoop van loten via supportactie.nl (onze aanvraag ligt nu in behandeling)

• Nalatenschappen

• Verkoop via de Facebook Veiling pagina

 

 

Verdeling van de gelddonaties

Wanneer er een gelddonatie wordt gedaan, komt die op de rekening van het platform. Het bedrag wat op deze rekening staat wordt 90% beschikbaar gesteld voor de aangesloten stichtingen van het platform. 10% wordt gereserveerd voor Animal Foundation Platform om zaken als website, portokosten, evenementenorganisatie te betalen. De stichtingen kunnen een beroep doen op een geldbedrag.

 

 

Dit kan op de volgende manier:

Een stichting schrijft een projectplan waarin wordt beschreven wat het project is, waar het wordt uitgevoerd, door wie, hoeveel dieren het betreft en wat de verwachtingen zijn. Ook wordt een raming gemaakt voor het benodigde bedrag. Dit project wordt opgestuurd naar het platform via info@stray-afp.org. Het projectplan moet tot doel educatie, sterilisatie of CNVR hebben. Het bestuur doet uitspraak over al dan niet toekennen. De toetsingscriteria zijn:

• Betreft het een neutralisatie of educatieproject?

• Is er een reële begroting gemaakt?

• Wordt er in dit project samengewerkt met lokale partners?

• Zijn er originele nota’s die de kosten kunnen verantwoorden?

• Voor welke specifieke periode wordt de aanvraag gedaan?

• Wat is het beoogde effect van het project?

• Heeft de stichting een kvk nummer?

• Heeft de stichting een financieel jaarverslag?

 

 

Na goedkeuring van het projectplan en de begroting wordt de stichting op de hoogte gebracht, het geld overgemaakt en vraagt het platform om verslaglegging. Dit moet gebeuren in het profiel van de stichting op de site van het platform en d.m.v. foto’s en een financieel verslag.

Op de site zelf wordt gemeld aan welk project/welke stichting geld is toegekend en hoeveel.

 

In verband met het grote aantal goedgekeurde plannen die nog uitgekeerd moeten worden hebben wij een tijdelijke stop ingevoerd op het indienen van aanvragen voor financiële bijdragen. Wij zullen de aangesloten stichtingen informeren zodra wij onze achterstanden hebben weggewerkt.