Animal Foundation Platform stimuleert de aangesloten stichtingen om het zwerfdierenprobleem zoveel mogelijk in het land van herkomst op te lossen. Dit kan onder andere door educatie te geven over omgang en zorg voor dieren en door castratie projecten op te zetten.

In sommige omstandigheden zijn er voor bepaalde dieren geen opties in het land van herkomst en zal er over gegaan worden tot emigratie en adoptie. Het is van het grootste belang dat stichtingen deze emigraties en adopties op de juiste manier begeleiden en dat toekomstige eigenaren zich zo goed mogelijk hebben geinformeerd over de risico’s van het adopteren op afstand.

Een goede tussen-oplossing voor de zwerfdieren die door de aangesloten stichtingen worden opgevangen in het buitenland is adoptie op afstand. Door een dier financieel te ondersteunen is sterilisatie, vaccinatie en medicatie mogelijk en krijgt een dier voldoende voedsel en schoon drinkwater en kan hij zijn tijd doorbrengen in een goed onderkomen.  Heeft u interesse om een dier op afstand te adopteren lees hier dan meer over onze speciale campagne.

Richtlijnen voor emigratie en adoptie

AFP is van mening dat wanneer stichtingen overgaan tot het emigreren van zwerfdieren uit het buitenland er ten minste aan de volgende voorwaarden voldaan dient te worden:

 1. De stichting heeft tot doel het leveren van diensten die het verbeteren van het welzijn van de dieren beoogt.
 2. Alle buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden, worden vlak voor emigratie gescreend op gezondheid door een dierenarts. Het dier wordt gechipt. Gezondheidsgegevens en chipnummer worden bijgeschreven in een dierenpaspoort.
 3. Buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie zijn gecastreerd met uitzondering van hele jonge dieren en dieren op leeftijd.
 4. Alle buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie zijn gevaccineerd (Rabiës en andere noodzakelijk vaccinaties conform de invoereisen van het land van invoer en conform de eisen van het land van doorvoer). Voor rabiës geldt een inwerkperiode van het vaccin van 21 dagen voor de vervoersdatum. Een jong dier mag vanaf de leeftijd van drie maanden worden gevaccineerd tegen rabiës. Het is mogelijk een jong dier zonder rabiësvaccinatie te emigreren, mits een schriftelijke verklaring afgegeven is dat het dier niet met mogelijk met rabiës besmette dieren in aanraking is geweest.
 5. Alle buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie zijn ontwormd en behandeld tegen teken en vlooien.
 6. De stichting emigreert geen pups die jonger zijn dan drie maanden (leeftijd van de eerste rabiësvaccinatie) en drie weken (inwerktijd rabiësvaccin), tenzij het vervoer plaatsvindt met de moeder. Voor pups buiten de EU geldt een minimale leeftijd van zeven maanden omdat een maand na vaccinatie de rabiëstiter in het bloed bepaald moet worden en er na de titerbepaling drie maanden gewacht moet worden voor het transport mag plaatsvinden.
 7. Transport en invoer gebeurt volgens de richtlijnen van het ministerie van Voedsel- en Warenautoriteit.
 8. De stichting hanteert nazorg nadat de dieren geadopteerd zijn en verzorgt eventuele herplaatsing binnen de stichting, zodat het dier niet in een Nederlands asiel terecht komt.

Stichtingen aangesloten bij AFP worden gevraagd een Gedragscode te ondertekenen waarin bovenstaande punten beschreven staan. Mocht u een dier willen adopteren uit het buitenland dan raden wij u aan eerst bij ons te informeren naar een stichting die deze gedragscode ondertekend heeft.

Broodfok en illegale hondenhandel

Per jaar komen er 125.000 honden in Nederland terecht die afkomstig zijn uit de broodfok en de illegale hondenhandel. Elke week worden honderden puppy’s in busjes naar Nederland en België gesmokkeld vanuit Oost-Europese landen. Daar worden de pups vaak onder gruwelijke omstandigheden gefokt in de zogeheten puppyfabrieken. De puppy’s worden vaak te vroeg bij hun moeder weggehaald, zijn niet zelden ernstig ziek en worden met vervalste papieren onder slechte naar Nederland en België getransporteerd. Voor 50 euro per stuk worden de Pups hier ingekocht door illegale handelaren en hier verkocht voor een tienvoud. In Nederland en België worden ze aangeboden via advertenties en het internet, zoals bijv. Marktplaats.

Voor iedereen die overweegt om een hond aan te schaffen zijn hier een aantal tips.

Via de volgende kanalen kun je een hond vinden:

 1. Het asiel of via een herplaatsingsorganisatie – Zij weten vaak veel over de hond en zullen u meestal goed begeleiden
 2. Een organisatie die buitenlandse honden naar Nederland haalt – Kijk op de site of er jaarverslagen en financiële verslagen staan.
 3. Een kennis – Meestal is dit zeer betrouwbaar
 4. Internet (o.a. Marktplaats) – Absoluut af te raden. U weet niet waar de hond vandaan komt en wat zijn achtergronden zijn
 5. Een fokker die maar een nestje heeft en dat in huis houdt – Vraag of u op bezoek mag komen om kennis te maken en ook de ouders te zien. Kijk goed hoe het dier gehouden wordt (huiskamer of schuur)
 6. Een fokker die veel pups aanbiedt of via een winkel – Koop nooit een dier via een winkel. Ook hier weet u niet waar het dier vandaan komt of hoe het gefokt is.

Voor een lijst met bekende Nederlandse en Belgische broodfokkers klik hier.

Ik wil een huisdier adopteren uit het buitenland

Bent u van plan om een huisdier te adopteren en zoekt u een betrouwbare stichting die de gerdagscode heeft ondertekend, neem dan contact op met ons via contact@stray-afp.org.

Om u hierbij te helpen hebben wij enkele bruikbare documenten die u kunt downloaden

Buitenlandse honden checklist Hondenbescherming

over adoptiecontracten

Informatie over het houden van honden

Informatie over het houden van katten

Wat te doen wanneer je (buitenlandse) hond ontsnapt of vermist is.

Tien Tips voor Probleemgedrag

Wanneer er sprake is van klachten of geschillen bij het adopteren van een zwerfhond uit het buitenland kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Adoptie Buitenlandse Honden. Wanneer u klachten heeft over een (aangesloten) stichting dan horen wij dat ook graag van u: info@stray-afp.org